Skip to main content

Caspar George Carl Reinwardt archive and collection

 Fonds
Identifier: ubl208

Scope and Contents

Het archief werd bijeengebracht door Reinwardt en bevat officiële en persoonlijke stukken, wetenschappelijke aantekeningen, collegedictaten, uittreksels en beschrijvingen betreffende zijn studies en leeropdrachten in Nederland, zijn werkzaamheden in Nederlands-Indië (1816-1822), correspondentie en reisjournalen.

 1. BPL 593-613: Collegedictaten en aantekeningen waaronder Diarium botanicum (1797-1850).
 2. BPL 614: Album amicorum.
 3. BPL 615: Diploma’s.
 4. BPL 2425 (1-23): Brieven aan Reinwardt, enkele officiële stukken, oratie, aantekeningen gemaakt in Nederlands-Indië en reisjournalen.
 5. BPL 2922: Twee bundels brieven en één omslag losse brieven.

Het archief is onderdeel van de Collection Bibliotheca Publica Latina.

Dates

 • Creation: ca. 1790-1854
 • Creation: Bulk 1800-1840

Language of Materials

Nederlands, Duits, Latijn, Maleis, Javaans

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Caspar George Carl Reinwardt (1773-1854) werd geboren in Lüttringhausen (Pruisen). In 1787 ging hij als apothekersleerling naar Amsterdam en studeerde aldaar natuurwetenschappen aan het Atheneum Illustre. Zijn bijzondere belangstelling ging uit naar de botanie. In 1800 kreeg hij een eredoctoraat in de geneeskunde en de natuurlijke wijsbegeerte aan de Universiteit van Harderwijk, waarna een benoeming volgde als hoogleraar scheikunde, natuurlijke historie en botanie aldaar. In 1808 werd hij aangesteld als directeur van de nog op te richten koninklijke plantentuin met diergaarde en natuurhistorisch museum. Twee jaar later volgde de benoeming tot buitengewoon hoogleraar scheikunde en artsenijbereidkunde en gewoon hoogleraar in de natuurlijke historie aan het Atheneum Illustre in Amsterdam. In de daaropvolgende jaren gaf hij vele adviezen op met name landbouwkundig terrein. Benoemd in 1815 tot 'directeur van het departement van landbouw, kunsten en wetenschappen op Java en naburige eilanden', vertrok Reinwardt in 1816 naar Nederlands-Indië, waar hij tot 1822 verbleef. Een van zijn bekendste wapenfeiten is het initiatief in 1817 tot oprichting van ’s Lands Plantentuin in Buitenzorg (Bogor). Reinwardt heeft een aantal dienstreizen op Java gemaakt. In 1819 leidde hij een wetenschappelijke expeditie in de bergen van West-Java (Priangan) en in 1821 ondernam hij een lange reis naar het oostelijke gedeelte van de archipel (Kleine Sunda eilanden, Molukken en Celebes). Hij liet tekeningen maken door de kunstenaars die aan zijn departement waren verbonden en hij verzamelde talloze exemplaren van de fauna en flora, mineralen en ook etnografica en Hindoe-Javaanse oudheden, die aan verschillende Nederlandse instellingen werden verzonden. Een aanzienlijk deel ging echter door schipbreuk verloren. Tevens gaf hij tal van adviezen aan het koloniaal bestuur over landbouw, nijverheid, onderwijs en gezondheidszorg. Van 1822 tot aan zijn pensioen in 1845 was hij in Leiden hoogleraar scheikunde, kruidkunde en natuurlijke historie, en directeur van de Hortus botanicus. Reinwardt heeft betrekkelijk weinig gepubliceerd. Willem Hendrik de Vriese (1806-1862), zijn trouwste leerling en opvolger als Leidse hoogleraar en directeur van de Hortus, heeft een deel van Reinwardt’s nagelaten papieren en reisjournalen uit Nederlands-Indië uitgegeven, voorafgegaan door een biografie van zijn leermeester (1858). De Vriese heeft ook Reinwardt’s aantekeningen met betrekking tot de Indische flora bewerkt en uitgegeven (Plantae Indiae Batavae Orientalis [etc.], 1856-1857).

Extent

3.5 meter

Abstract in Dutch

Archief van Caspar George Carl Reinwardt (1773-1854), hoogleraar scheikunde, botanie en natuurlijke historie in Harderwijk, Amsterdam en Leiden, en directeur van het Departement van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen in Nederlands-Indië, met persoonlijke stukken (waaronder een album amicorum en diploma’s), correspondentie, wetenschappelijke aantekeningen, collegedictaten, uittreksels en verslagen alsmede dagboeken van reizen naar en in de Indische archipel betreffende natuurlijke historie en natuurwetenschappen, landbouw, onderwijs, koloniaal bestuur en volkenkunde.

Abstract in English

Papers of Caspar George Carl Reinwardt (1773-1854), professor of chemistry, botany and biology at the universities of Harderwijk, Amsterdam and Leiden, and director of the Department of Agriculture, Arts and Sciences in the Dutch East Indies, containing official and personal papers (among which an album amicorum and diplomas), correspondence, scholarly and lecture notes, reports, travel diaries to and in the Indonesian archipelago pertaining to natural history and natural sciences, agriculture, education, colonial administration and ethnology.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Afzonderlijke itembeschrijvingen zijn opgenomen in de online catalogus (tab Special Collections). Gebruik de bovengenoemde signaturen of de naam Reinwardt als zoekterm.

Immediate Source of Acquisition

Het merendeel van het archief (BPL 593 t/m BPL 615) werd ca. 1860 door Jacob Geel, oud-bibliothecaris van de Leidse Universiteitsbibliotheek, in de UB gedeponeerd. Het is niet bekend hoe Geel de stukken verwierf.

In 1942 werden brieven aan Reinwardt en een twintigtal stukken (BPL 2425: 1-23) overgedragen door het Botanisch Laboratorium.

In 1958 schonk jkvr. H. Collot d'Escury te Kloosterzande een verzameling brieven (BPL 2922).

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Related Materials

Brieven en collegedictaten van Reinwardt bevinden zich ook in AHM 1, BPL 1280, BPL 1497, BPL 1886, bij BPL 3100 en LTK 1795.

Separated Materials

Collectie Reinwardt in Nationaal Archief (nummer archiefinventaris 2.21.204).

Nationaal Herbarium Nederland Leiden.

Museum Volkenkunde, Leiden.

Brieven van Reinwardt in Bijzondere collecties van de bibliotheek Universiteit van Amsterdam.

Bibliography

 • Biografisch Portaal van Nederland (Reinwardt, Caspar George Carl).
 • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur, dl. 1 (Leiden 1932).
 • DBNL (Reinwardt, Caspar George Carl).
 • Vriese, W.H. de (red.), Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel, in het jaar 1821 door C.G.C. Reinwardt / uit zijne nagelaten aanteekeningen opgesteld, met een levensberigt en bijlagen vermeerderd door […], Amsterdam 1858.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de online catalogus en kan worden geraadpleegd in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

BPL 593-615 zijn beschreven in Catalogus compendiarius, dl. 1 (1932), De afzonderlijke items en briefwisselingen zijn opgenomen in de Catalogus.

Title
Collection guide of the Caspar George Carl Reinwardt archive and collection (ca. 1790-1854)
Subtitle
Archief en collectie Caspar George Carl Reinwardt
Author
Marie-Odette Scalliet en Arend Pietersma, 2013
Date
2013
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

 • 23 August 2013: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857