Skip to main content

Johann Jacob Wepfer archive and collection

 Fonds
Identifier: ubl210

Scope and Contents

De Collectie Wepfer omvat de collectie van Johann Jacob Wepfer, hoofdzakelijk bestaande uit medische boeken gedrukt tussen 1517 en 1773, handschriften met ziektebeschrijvingen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw (BPL 249, 46 omslagen) en meer dan 700 brieven uit de jaren 1657-1699 (BPL 249), hoofdzakelijk aan collega’s. BPL 249: 5-8 bevat Wepfers inventaris en parafrase van de correspondentie uit de jaren 1674-1693.De handschriften en brieven zijn onderdeel van de Collectie Bibliotheca Publica Latina.

Dates

  • Creation: 1517-1773

Language of Materials

Duits, Frans en Latijn

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Johann Jacob Wepfer (1620-1695) werd geboren in Schaffhausen, Zwitserland. Hij studeerde medicijnen in Bazel, Straatsburg en Padua, en verdedigde in 1647 in Bazel zijn proefschrift De palpitatione cordis, over het kloppen van het hart. Kort daarna keerde Wepfer terug naar Schaffhausen, waar hij door de Hoge Raad werd verkozen en aangesteld tot stadsarts. Daarnaast was hij werkzaam als privé arts voor verschillende hoogwaardigheidsbekleders, zoals voor Hertog Karl Friedrich von Württemberg en Markgraf Friedrich van Baden-Durlach. Wepfer wordt vooral herinnerd om zijn baanbrekende boek over beroertes, getiteld Observationes anatomicae, ex cadaveribus eorum, quos sustulit apoplexia, dat verscheen in 1658, met latere edities in 1675 en 1681.

Extent

1435 banden met oude drukken, 46 omslagen met handschriften en ruim 700 brieven (3.5 meter handschriften, 1 meter brieven)

Abstract in Dutch

Collectie van de Zwitserse arts Johann Jacob Wepfer (1620-1695), hoofdzakelijk bestaande uit medische boeken, handschriften met ziektebeschrijvingen en brieven.

Abstract in English

Collection of the Swiss physician Johann Jacob Wepfer (1620-1695), mainly consisting of medical books, manuscripts with descriptions of diseases, and letters.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Afzonderlijke itembeschrijvingen van de oude drukken en de brieven zijn opgenomen in de catalogus (tab Special Collections). Gebruik voor de brieven de signatuur BPL 249 als zoekterm. De drukken zijn in de catalogus niet herkenbaar als zijnde afkomstig van de collectie Wepfer (zie bij Collectiebewerking). De handschriften zijn opgenomen in de Inventory, de lijst is tevens te vinden in BPL 249: 1.

Custodial History

De collectie van Johann Jakob Wepfer werd na zijn dood aangevuld door zijn zoon Johann Conrad Wepfer (1675-1711) en zijn kleinzoon Georg Michael Wepfer (1692-1774).

Immediate Source of Acquisition

De collectie van Johann Jakob Wepfer werd in 1774, na het overlijden van zijn kleinzoon Georg Michael Wepfer, aangekocht door de Leidse medische faculteit met een geldbedrag dat Gerard Riemersma in 1770 aan de senaat van de Universiteit Leiden had nagelaten.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Bibliography

  • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur, pars 2.1 (Leiden 1934), pars 2.2 (Leiden 1935).
  • Damen, J.C.M., Van dolle kervel en waterscheerling. De nalatenschap van Johann Jakob Wepfer in de Universiteitsbibliotheek Leiden, in: K. van Ommen, A. Vrolijk, en G. Warnar, Aangeraakt: boeken in contact met hun lezers. Een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer. Leiden 2007 (Scaliger Instituut & Universiteitsbibliotheek Leiden, Kleine publicaties, 75), pp. 142-149.
  • Historisches Lexikon der Schweiz (Wepfer, Johann Jakob)
  • Ommen, K. van, Ex Legato WEPFERI. De bibliotheek van de Zwitserse arts Johann Jacob Wepfer (1620-1695), in: Geschiedenis der geneeskunde 14.6 (2010), pp. 348-356.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de catalogus. De stukken komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

Johann Jacob Wepfer beschreef in 1654 zijn boeken volgens discipline (libri medici, libri theologici, philolosophi, philologici) en formaat (in folio, quarto, octavo, in duodecimo et sedecimo), alsmede zijn verzameling disputaties en dissertaties (3 delen, aanvankelijk geplaatst bij de drukken, thans berustend onder signatuur BPL 853). De aangekochte drukken zijn naar formaat beschreven, aanvankelijk beknopt (zie de lijst berustend onder signatuur BA1 L 3), en later uitvoeriger door M. Tydeman, in de jaren 1801-1813 (signatuur BA1 C 42, deel 15). In de jaren 1860 is in Tydemans catalogus per titel het kastnummer opgenomen dat correspondeert met de moderne signaturen. Tevens staat aangegeven welke titels in 1843 als dubbelen zijn verkocht. De brieven zijn begin twintigste eeuw geïnventariseerd (zie Catalogus compendiarius 1934 en 1935), en in 1999 ingevoerd in de online catalogus.

De handschriften en brieven worden bewaard onder signatuur BPL 249.

Title
Collection guide of the Johann Jacob Wepfer archive and collection (1517-1773)
Subtitle
Archief en collectie Johann Jacob Wepfer
Author
Mart van Duijn, 2013
Date
2013
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 11 October 2013: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857