Skip to main content

Matthias de Vries archive and collection (MNL)

 Fonds
Identifier: ubl221

Scope and Contents

De Collectie De Vries bestaat uit een verzameling van zestien Middelnederlandse handschriftfragmenten daterend van de dertiende t/m de vijftiende eeuw, van o.a. Maerlant en Boendaele (LTK 1020, 1089, 1195-1206 en 1752), en een volledig handschrift met o.m. enkele heiligenlevens (LTK 1211). Verder bevat de collectie een vijftiende-eeuws Middelnederduits handschrift van Albert Suho (LTK 1209) en negentiende-eeuwse afschriften van verschillende andere handschriften (LTK 1208 en 1210-1215). Een inhoudelijk afwijkend deel van de collectie bestaat uit stukken en werken van en over Petrus Nieuwland (1722-1795), gereformeerd predikant in Den Haag (LTK 1218). Daarnaast bestaat de collectie uit de correspondentie van Matthias de Vries en gedeeltelijk van die van zijn zoon Scato Gocko (1861-1937) daterend van 1823-1914 (LTK 1867 en 1876).De collectie is onderdeel van de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Dates

  • Creation: 14de t/m 20ste eeuw

Creator

Language of Materials

Verschillende talen, waaronder Nederlands, Frans en Duits.

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden

Biographical / Historical

Matthias de Vries (1820-1892) werd geboren als zoon van Abraham de Vries en Hillegonda van Geuns. In 1837 begon hij als student aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde aldaar in de letteren op 13 december 1843. Vervolgens ging hij doceren aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden, tot hij in 1849 zijn intrede deed als hoogleraar in Groningen. Van 1853 tot aan zijn emeritaat in 1881 was hij als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Leiden. Samen met L.A. te Winkel was hij de grondlegger van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Tijdens zijn leven gaf hij nog werken uit over de Lekenspiegel van Boendale en Maerlants Spieghel Historiael. Tevens was hij onder andere betrokken bij de onthulling van Maerlants standbeeld te Damme in 1860, en in 1872 in Brielle.

Extent

1.5 meter

Abstract in Dutch

De Collectie De Vries omvat hoofdzakelijk Middelnederlandse handschriftfragmenten, correspondentie en aantekeningen van de Leidse hoogleraar Matthias de Vries (1820-1892).

Abstract in English

The Collection De Vries contains mainly Middle Dutch manuscript fragments, correspondence and notes of the Leiden professor Matthias de Vries (1820-1892).

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Afzonderlijke itembeschrijvingen van de handschriften en brieven zijn opgenomen in de Catalogus (tab Special Collections). Gebruik de bovengenoemde signaturen als zoekterm.

Immediate Source of Acquisition

De Middelnederlandse fragmenten werden geschonken door M. de Vries in 1886, en na zijn dood in 1892 door diens zonen, die ook de Nieuwlandpapieren schonken. Enkele handschriften (LTK 1209 en 1211) en afschriften werden in 1893 aangekocht op de veiling De Vries (zie literatuur). Na het overlijden van S.G. de Vries in 1937 werd de correspondentie (thans berustend in LTK 1867 en LTK 1876) geschonken (zie hiervoor Jaarboeken MNL 1887, 1893 en 1938).

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Bibliography

  • Biografisch portaal (Vries, Matthias de)
  • Catalogus der bibliotheek nagelaten door Matthias de Vries, Hoogleraar aan de Rijks-Universiteit te Leiden, waarvan de verkooping zal plaats hebben 26. Apr. 1893 door Martinus Hijhoff, Den Haag 1893.
  • Catalogus compendiarius continens codices omnes manuscriptos qui in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur, dl. 3 (Leiden 1936) en 4 (Leiden 1937).
  • DBNL (Vries, Matthias de)
  • Catalogus der bibliotheek nagelaten door Dr. Matthias de Vries, Hoogleeraar aan de Rijks Universiteit te Leiden, Den Haag 1893.
  • Karsten, G., 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school, Leiden 1949.
  • Kluyver, A., Levensbericht van Matthias de Vries, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1893), pp. 39-108.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de Catalogus. De stukken komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

Een beknopt overzicht van de manuscripten bevindt zich in de Catalogus compendiarius, vol. 4 (1932). De brieven aan De Vries (LTK 1867 en LTK 1876) zijn in de jaren 1984-1993 beschreven ten behoeve van de online Catalogus Epistularum Neerlandicarum, en thans ook beschikbaar in de Leidse Catalogus.

Title
Collection guide of the Matthias de Vries archive and collection (MNL) (14de t/m 20ste eeuw)
Subtitle
Archief en collectie Matthias de Vries (MNL)
Author
Mart van Duijn, 2014
Date
2014
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 20 February 2014: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857