Skip to main content

Jan Tideman archive

 Fonds
Identifier: ubl229

Scope and Contents

Het Archief Tideman bestaat hoofdzakelijk uit de correspondentie van Jan Tideman (1821-1901), redacteur van de Algemeene konst- en letterbode (1854-1859) en De Nederlandsche Spectator (1860-1862), berustend onder signaturen LTK 1515-1517 en 1519; enkele zeventiende-eeuwse stukken zijn ondergebracht in LTK 1004. Zijn verzameling overdrukken en bijdragen uit kranten en tijdschriften, gepubliceerd in de jaren 1836-1899, berusten onder signatuur 1079 D 1-6.

 1. LTK 1004: Brief van Simon van Beaumont (1574-1654) c.s. aan P. Coorne, 1616, met bijlagen; brief van Aarnout van Beaumont (1605-1678) aan C. Huygens (verplaatst vanuit LTK 1518)
 2. LTK 1515: Brieven aan J. Tideman, 1840-1899
 3. LTK 1516: Verzameling van verspreide en onbekende Nederduitsche gedichten, 1841
 4. LTK 1517: Diverse verhandelingen en vertalingen
 5. LTK 1519: J. Tideman (ed.), Gedichten van Simon van Beaumont. Utrecht 1843 met bijgebonden brieven aan J. Tideman, 1842-1843

Dates

 • Creation: 1840-1900

Creator

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

De originelen van LTK 1515 zijn slechts bij uitzondering en na voorafgaande toestemming van de conservator raadpleegbaar.

Biographical / Historical

Jan Tideman, geboren te Alkmaar in 1821, was vanaf 1834 leerling aan de Latijnse school in Utrecht en schreef zich in 1838 in als student aan de universiteit aldaar. In 1845 voltooide hij zijn studie. Maar vanaf 1844 was hij reeds conservator van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. In hetzelfde jaar richtte hij de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letteren op, die tot 1848 Middelnederlandse teksten uitgaf. In 1847 werd Tideman benoemd tot adjunct redacteur van de Staatscourant, waar hij in 1849 eervol werd ontslagen. Vervolgens ging hij werken als hulpsecretaris bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en werd al snel secretaris. Het jaar daarop werd hij aangesteld bij het Ministerie van Binnenlandse zaken, op de afdeling Kunsten en Wetenschappen, waar hij lange tijd werkzaam was. Vanaf 1882 tot 1896 was Tideman als conservator handschriften werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Naast zijn werkzaamheden was hij mede-redacteur van de Algemeene Konst- en Letterbode (1854-1859) en De Nederlandsche Spectator (1860-1862), en publiceerde hij onder meer studies over Nederlandse bouwkunst, letterkunde en geschiedenis (1888, 1892, 1894, 1895) en enkele gedichtenbundels (1888, 1899).

Extent

2.8 meter

Language of Materials

Dutch; Flemish

French

Abstract in Dutch

Het Archief Tideman bestaat hoofdzakelijk uit de correspondentie van Jan Tideman (1821-1901), redacteur van de Algemeene konst- en letterbode (1854-1859) en De Nederlandsche Spectator (1860-1862).

Abstract in English

The Tideman archive consists mainly of correspondence of Jan Tideman (1821-1901), editor of the Algemeene konst- en letterbode (1854-1859) and De Nederlandsche Spectator (1860-1862).

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Afzonderlijke itembeschrijvingen van de brieven en handschriften en een verzamelbeschrijving voor zijn overdrukken en krantenknipsels zijn opgenomen in de catalogus. Gebruik de bovengenoemde signaturen als zoekterm.

Immediate Source of Acquisition

Het Archief Tideman is enige weken voor zijn overlijden in 1901 door Jan Tideman zelf geschonken aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (zie Jaarboek MNL 1901, p. 96, 104). De bibliotheek van de Maatschappij is in langdurig bruikleen gedeponeerd in de Leidse Universiteitsbibliotheek.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

LTK 1515 is digitaal beschikbaar via de itembeschrijvingen in de catalogus.Voor een totaaloverzicht hiervan in de catalogus klik hier. Met vervolgacties kunt u dan verder inperken, via filteropties (Refine My Results) of Advanced Search.

Bibliography

 • Biografisch portaal (Tideman, Jan)
 • DBNL (Tideman, J.)
 • Tideman, J. (ed.), . Utrecht 1843.
 • . In: Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1900-1901. Leiden 1901, p. 95-113.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de catalogus. De stukken komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties. Zie ook Existence and Location of Copies en Conditions Governing Use.

Processing Information

Het archief is na schenking ondergebracht onder de nummers LTK 1515-1519. Kort daarna is LTK 1518 verplaatst naar het verzamelnummer LTK 1004.

De correspondentie in LTK 1515 is in 1999-2001 beschreven in de online Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN) en verfilmd in het kader van het landelijke conserveringsprogramma Metamorfoze. In 2014 zijn de films gedigitaliseerd.

Title
Collection guide of the Jan Tideman archive (1840-1900)
Subtitle
Archief van Jan Tideman
Author
Mart van Duijn
Date
2015
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

 • 29 May 2015: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857