Skip to main content

Johan Hendrik van der Palm archive (MNL)

 Fonds
Identifier: ubl232

Scope and Contents

De Collectie Van der Palm bestaat uit brieven en manuscripten van en over Johan Hendrik van der Palm (1763-1840). De collectie is ondergebracht onder de signaturen LTK 1567-1588.

 1. LTK 1567: Brieven aan J.H. van der Palm, 1768-1836
 2. LTK 1568: J.H. van der Palm, Stukken betreffende zijn bijbeloverzetting
 3. LTK 1569: J.H. van der Palm, Aantekeningen ten behoeve van zijn Redevoering over J.M. Kemper
 4. LTK 1570: J.H. van der Palm, Aantekeningen betreffende staatszaken gedurende zijn Agentschap der Nationale Opvoeding
 5. LTK 1571: J.H. van der Palm, Aantekeningen betreffende kerkelijke zaken gedurende zijn Agentschap der Nationale Opvoeding
 6. LTK 1572: J.H. van der Palm, Aantekeningen betreffende schoolzaken gedurende zijn Agentschap der Nationale Opvoeding
 7. LTK 1573: Stukken betreffende de kruitramp in Leiden in 1807
 8. LTK 1574: Stukken betreffende het jaar 1795
 9. LTK 1575: J.H. van der Palm, Over eenparigheid van spelling. Rapport 1801
 10. LTK 1576: J.H. van der Palm, Aanteekeningen voor de redevoering bij de orde van de Unie
 11. LTK 1577: J.H. van der Palm, Redevoeringen
 12. LTK 1578: J.H. van der Palm, Lijst van geschriften en opstellen nagelaten ten behoeve van zijn oudste in de theologie studerende kleinzoon
 13. LTK 1579: J.H. van der Palm, Oratie bij de opening der lessen, nov. 1812
 14. LTK 1580: J.H. van der Palm, Inleiding bij de voordracht te Leiden van de redevoering over het oordeel der nakomelingschap
 15. LTK 1581: J.H. van der Palm, Gedichten
 16. LTK 1582: J.H. van der Palm, Enige preken
 17. LTK 1583: J.H. van der Palm, Concepten etc.
 18. LTK 1584: E.A. Borger, Gedichten
 19. LTK 1585: Afschriften van gedichten van H. van Royen, S. Speyert van der Eyk, E.A. Borger, J.M. Kemper, M. Siegenbeek en H.A. van der Palm op de zilveren bruiloft van J.H. van der Palm
 20. LTK 1586: Stukken (o.m. brieven uit 1767-1805) betreffende J.H. van der Palm
 21. LTK 1587: Stukken betreffende Nederlands bevrijding in november 1813 en Van der Palms Gedenkschrift. Brieven van H.C. Cras, A.R. Falck, M.C. van Hall, E. van der Hoeven, G.K. van Hogendorp, A. Hope c.s. (1787-1822)
 22. LTK 1588: Briefwisseling van N. Beets over de Palmiana

Dates

 • Creation: 1767-1903

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Johan Hendrik van der Palm, geboren in 1763 te Rotterdam, schreef zich in 1778 in aan de Leidse universiteit en promoveerde aldaar in 1784 in de theologie. Het jaar daarna werd hij predikant in Maartensdijk. In 1787 moest hij als vurig patriot tijdens de Pruisische inval naar Monster vluchten en aanvaarde kort daarna een betrekking als huispredikant, secretaris en bibliothecaris in Middelburg. Van 1796 tot 1799 was Van der Palm hoogleraar oosterse talen in Leiden waar hij zijn leermeester Hendrik Albert Schultens opvolgde. In 1799 werd hij agent van nationale opvoeding en zat later in de raad van binnenlandse zaken. Van 1806 tot 1833 was Van der Palm wederom hoogleraar in Leiden, in de dichtkunde en gewijde welsprekendheid, na Rau’s overlijden in 1808 ook weer in de oosterse talen en oudheden. Een van zijn bekendste werken is zijn bijbelvertaling, die hij voltooide in 1830. Bekender is misschien nog zijn Bijbel voor de jeugd (Leiden 1811-1834).

Extent

0.5 meter

Abstract in Dutch

De Collectie Van der Palm bestaat uit brieven en manuscripten van en over Johan Hendrik van der Palm (1763-1840), hoogleraar aan de Universiteit Leiden van 1795-1799 en van 1806-1833, bijeengebracht door Nicolaas Beets (1814-1903).

Abstract in English

The Van der Palm Collection consists of letters and manuscripts by and about Johan Hendrik van der Palm (1763-1840), professor at Leiden University from 1795-1799 and from 1806-1833, compiled by Nicolaas Beets (1814-1903).

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Afzonderlijke itembeschrijvingen zijn opgenomen in de online catalogus (tab Special Collections). Gebruik de bovengenoemde signaturen als zoekterm.

Custodial History

De collectie is bijeengebracht door Nicolaas Beets (1814-1903), in 1840 gehuwd met Van der Palms kleindochter Aleide van Foreest en biograaf van Van der Palm (Beets 1842).

Immediate Source of Acquisition

De Collectie Van der Palm is in 1906 door de Erven Beets geschonken aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, in langdurig bruikleen bij de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Bibliography

 • Beets, N., Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm. Leiden 1842.
 • Biografisch Portaal (Palm, Johannes Henricus van der)
 • Catalogus compendiarius. Pars 3. Epistolaria et alba amicorum ex collectionibus societatum in usum eruditorum in bibliotheca deposisitis (Leiden 1936). Pars 4 Codices manuscripti ex collectionibus societatum in usum eruditorum in bibilotheca depositis (Leiden 1937).
 • DBNL (Palm, J.H. van der)
 • Knappert, L., in: Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, dl. 5. Leiden 1921, k. 430-433.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de online catalogus. De stukken komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

De collectie werd beknopt beschreven in de Catalogus compendiarius, pars 3 (1936) en (1937). De brieven aan Van der Palm (meest in LTK 1567, 1586-1587) zijn in de jaren 1980 gecatalogiseerd ten behoeve van de (online) Catalogus Epistolarum Neerlandicarum (CEN). Deze beschrijvingen zijn tevens opgenomen in de Leidse online Catalogus.

Title
Collection guide of the Johan Hendrik van der Palm archive (MNL) (1767-1903)
Subtitle
Archief van Johan Hendrik van der Palm (MNL)
Author
Mart van Duijn, 2014
Date
2014
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

 • 21 July 2014: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857