Skip to main content

Hans Daalder archive

 Fonds
Identifier: ubl237

Scope and Contents

Archief van Hans Daalder, hoogleraar Wetenschap der Politiek aan de Universiteit Leiden en het European University Institute (EUI) in Florence, en voorzitter van het European Consortium for Political Research (ECPR), met wetenschappelijke correspondentie, aantekeningen voor colleges, teksten van lezingen, manuscripten en overdrukken van publicaties, recensies, stukken betreffende bestuurlijke activiteiten, de opzet en organisatie van onderzoeksprojecten en congressen, de begeleiding van promovendi, en de benoeming van collega’s en medewerkers.

Dates

  • Creation: 1946-2013

Language of Materials

Nederlands, Engels

Conditions Governing Access

De volgende inv.nrs. zijn tot 1 januari 2025 niet openbaar:

  1. Rubriek 4.2: inv.nrs. 02.04, 02.05, 17.07, 02.06, 02.07, 28.06, 53.39, 05.07, 05.09
  2. Rubriek 4.3: inv.nrs. 02.08, 14.01
  3. Rubriek 6: inv.nrs. 25.08
  4. Rubriek 7.2: inv.nrs. 27.02, 25.18
  5. Rubriek 7.5: alle inv.nrs.
  6. Rubriek 9.1: alle inv.nrs.
  7. Rubriek 19/Bijlage: inv.nr. 63.03 de stukken 33 en 36, en inv.nr. 63.04 stuk 40

Bruikleengever (H. Daalder) c.q. zijn rechtsopvolger kunnen hiervan voor wetenschappelijk onderzoek schriftelijk dispensatie verlenen na een ontvangen schriftelijk verzoek daartoe. Wanneer zij beiden onbereikbaar zijn, is de bruikleennemer (directeur/bibliothecaris UBL) gemachtigd in hun plaats te treden.

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Hans Daalder (1928-) was een van de eerste studenten van de Sectie A van de Zevende Faculteit, later bekend als de Politiek-Sociale Faculteit van de Gemeente Universiteit Amsterdam. Hij promoveerde daar in 1960 op het proefschrift Organisatie en reorganisatie van de Britse regering 1914-1958.

Van 1958 tot 1963 was hij werkzaam als wetenschappelijk (hoofd)medewerker voor Bestuurskunde en Politicologie aan het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag, onderbroken door een jaar als post-doctoral Rockefeller Fellow aan Harvard University en de University of California in Berkeley. In deze tijd verschoof zijn aandacht van studie van vooral het Britse en het Nederlandse politieke systeem naar vergelijkende studies van staatsvorming, politieke ontwikkeling en democratisering in zowel Europa als de nieuwe staten. Hij werkte mee aan enkele Amerikaanse projecten op dit terrein. In diezelfde tijd ontwikkelde hij met anderen een internationaal vergelijkend project voor de studie van de Smaller European Democracies (SED).

In 1963 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de Wetenschap der Politiek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (sinds 1969 tevens in de Faculteit der Sociale Wetenschappen) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij was een van de initiatiefnemers van een onderzoek naar de sociale herkomst van Nederlandse Kamerleden sinds 1848, een mondelinge enquête onder leden van de Tweede Kamer in 1968, en een studie van feitelijke verrichtingen van het Nederlandse Parlement sinds 1963. Op de eerste parlementsenquête volgde een tweede enquête onder leden van de Tweede Kamer in 1972 en een representatieve steekproef en panel-onderzoek van Nederlandse kiezers in 1970.

In het roerige jaar 1969-1970 werd Daalder gekozen tot decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Zo werd hij actief betrokken in processen van universitaire bestuurshervorming in Leiden en elders, voor en na de invoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) in 1970. Enige tijd later kwam het in de Sectie A van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam tot ernstige conflicten, toegespitst op wat nationaal bekend zou worden als de kwestie Daudt, naar de hoogleraar H. Daudt, waarbij de vrijheid en zeggenschap over de inhoud van het onderwijs in de politicologie en de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek in Amsterdam, en deels ook nationaal in het geding was. Van dat laatste toonde Daalder zich een geharnast pleitbezorger. Een door hem geschreven rapport over de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in de Nederlandse universiteiten leidde tot een omvangrijk internationaal-vergelijkend onderzoek naar processen van ‘democratisering’ en ‘politisering’ in Europese universiteiten.

In 1970 kwam het European Consortium for Political Research (ECPR) tot stand, oorspronkelijk als een samenwerkingsverband van acht Europese onderzoeksinstellingen op het terrein van de Politieke Wetenschap. Daalder was hiervan bestuurslid en van 1976-1979 voorzitter. Het ECPR zou uitgroeien tot een van de belangrijkste Europese en internationale wetenschapsorganisaties in de Sociale Wetenschappen.

Van 1976-1979 was Daalder hoogleraar en Head of Department of Political and Social Sciences aan het European University Institute (EUI) in Florence. Hij speelde toen en ook later een belangrijke rol bij de organisatie en de begeleiding van Summer Schools van het EUI.

In 1990 verwisselde Daalder zijn leerstoel Wetenschap der Politiek in Leiden voor een deeltijds hoogleraarschap. In april 1993 legde hij zijn hoogleraarschap neer.

Sinds zijn pensionering wijdt Daalder zich voornamelijk aan het schrijven (in latere tijd samen met de historicus J.H. Gaemers) van de politieke biografie van Willem Drees.

Extent

9.5 meter (Ca. 560 inv.nrs.)

Abstract in Dutch

Archief van Hans Daalder (1928-), hoogleraar Wetenschap der Politiek aan de Universiteit Leiden en het European University Institute (EUI) in Florence, en voorzitter van het European Consortium for Political Research (ECPR), met wetenschappelijke correspondentie, aantekeningen voor colleges, teksten van lezingen, manuscripten en overdrukken van publicaties, recensies, stukken betreffende bestuurlijke activiteiten, de opzet en organisatie van onderzoeksprojecten en congressen, de begeleiding van promovendi, en de benoeming van collega’s en medewerkers.

Abstract in English

Papers of Hans Daalder (1928-), professor of political science at Leiden University and the European University Institute (EUI) in Florence, and president of the European Consortium for Political Research (ECPR), containing scholarly correspondence and notes, texts of lectures, manuscripts and offprints of publications, reviews, papers regarding university management, the outlines and organization of research projects, the coaching of PhD students, and the appointment of university colleagues and assistants.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

Klik hier voor de inventaris .

Immediate Source of Acquisition

Het archief werd in juli 2013 naar de UB Leiden overgebracht en in 2014 werd een overeenkomst van bewaring gesloten.

Appraisal

In overleg met de UB Leiden zijn de niet voor blijvende bewaring in aanmerking komende stukken vernietigd.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Separated Materials

Een groot deel van het onderzoeksmateriaal betreffende de proefopdracht 'Beschrijving totstandkoming van het illegale Parool in 1940-1941' berust als Collectie H. Daalder in het NIOD.

Bibliography

  • Daalder, H., Universitair Panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar. Amsterdam 1997.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de catalogus (tab Special Collections). De stukken komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Title
Collection guide of the Hans Daalder archive (1946-2013)
Subtitle
Archief van Hans Daalder
Author
Saskia Rademaker, 2014
Date
2014
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 22 January 2016: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857