Skip to main content

Godard Arend Johannes Hazeu archive (KITLV)

 Fonds
Identifier: ubl240

Scope and Contents

Dit archief bevat stukken met betrekking tot Hazeu’s werk als adviseur Inlandsche en Arabische Zaken en als Directeur Onderwijs en Eerediensten te Batavia, o.a. betreffende de Islam in Indonesië en de opkomst van de nationalistische beweging in Indonesië.Het archief is onderdeel van de KITLV-collecties.

Dates

 • Creation: 1895-1929

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Maleis, Arabisch en Sundanees

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Inzage van de originele stukken is alleen mogelijk met toestemming van de conservator.

Biographical / Historical

Als zoon van Arend Cornelis Hazeu, kunstschilder, en Maria Dorothea Meinke werd G.A.J. Hazeu geboren in Amsterdam op 22 augustus 1870. In 1890 ging Hazeu in Leiden studeren, eerst ‘taal-, letter-, land- en volkenkunde van den Oost-Indischen archipel’ met Arabisch en Sanskriet en vervolgens Indonesische talen. In 1897 promoveerde hij bij prof. H. Kern met de dissertatie Bijdrage tot de kennis van het Javaansche tooneel ; in hetzelfde jaar trouwde hij met Petronella Jeannette Opwyrda.

Na korte tijd repetitor in Leiden te zijn geweest, vertrok hij in 1898 naar Nederlands-Indië, waar hij benoemd was tot leraar Javaans aan de afdeling Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië van het Gymnasium Willem III te Batavia. In 1904 werd Hazeu benoemd tot ambtenaar voor de beoefening der Indische talen en toegevoegd aan de adviseur voor Inlandse en Arabische Zaken, Snouck Hurgronje, die hij in 1907 opvolgde. In 1912 werd hij directeur van het departement van Onderwijs en Eeredienst. Vervolgens werd hij in 1916 benoemd tot regeringscommissaris voor Inlandsche en Arabische Zaken. Tijdens zijn ambtsperiode toonden verschillende nationale bewegingen een steeds groter zelfbewustzijn. Met name de Sarekat Islam vervulde het Nederlands gouvernement met bezorgdheid, vooral toen in juni 1919 de hoogste vertegenwoordigers van het plaatselijk gezag in Toli Toli werden vermoord. Gouvemeur-generaal J.P. graaf Van Limburg Stirum deed in deze situatie een steeds groter beroep op kennis en inzicht van Hazeu.

In hetzelfde jaar aanvaardde Hazeu het professoraat dat hem, na de dood van J.C.G. Jonker, voor de tweede maal uit Leiden werd aangeboden. In Nederland werd Hazeu bij Koninklijk Besluit van 12 maart 1920 benoemd tot hoogleraar in de Javaanse taal- en letterkunde. Op 12 januari 1921 hield hij zijn inaugurele oratie getiteld Oud en nieuw uit de Javaansche letterkunde. In 1928 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag verleend (Jaquet, Biografisch Portaal 2013).

Extent

15 archiefdozen (149 mappen) (2 meter)

Abstract in Dutch

Het archief van Godard Arend Johannes Hazeu (1870-1929), adviseur voor Inlandse en Arabische Zaken en hoogleraar Javaanse taal- en letterkunde, bevat stukken met betrekking tot zijn werk als adviseur Inlandsche en Arabische Zaken en als Directeur Onderwijs en Eerediensten te Batavia, o.a. betreffende de Islam in Indonesië en de opkomst van de nationalistische beweging in Indonesië.

Abstract in English

The archive of Godard Arend Johannes Hazeu (1870 - 1929), advisor for Native and Arabic Affairs and professor of Javanese Language and Literature, contains documents relating to his work as Advisor of Native and Arabic Affairs and as Director of the Department of Education in Batavia. The documents mainly concern Islam in Indonesia and the rise of the nationalist movement in Indonesia.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Custodial History

Het archief Hazeu (mappen 1-81) werd in 1979 door het Oosters Instituut te Leiden geschonken aan het KITLV waar het berust onder signatuur D H 1083. Later volgde een aanvullende schenking (mappen 82-149) door het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.

Immediate Source of Acquisition

In 2014 werden de collecties van het KITLV in bruikleen gegeven aan Universitaire Bibliotheken Leiden.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

Het archief is digitaal beschikbaar.

Related Materials

Brieven van en aan Hazeu en andere stukken van en over Hazeu bevinden zich in de volgende KITLV-collecties, thans berustend in UBL:

 1. Collectie R.A. Kern (D H 797);
 2. Collectie E. Gobée (D H 1085);
 3. Collectie H.T. Damsté (D H 1084-64);
 4. Fotocollectie (Foto’s van de bestuursleden van ‘Sarekat Islam’: nrs. 8089-8094)

daarnaast in andere UBL-collecties:

 1. Archief C. Snouck Hurgronje (Or. 8952 A);
 2. Redactie-archief van het tijdschrift Internationales Archiv für Ethnographie (BPL 2404).

Separated Materials

 1. Brieven van dr G.A.J. Hazeu, regeringscommissaris voor Inlandse en Arabischezaken. 1917-1920. In: Collectie J.P. van Limburg Stirum (Nationaal Archief in Den Haag)
 2. Brieven van Hazeu in archief van Mr. J.P. graaf van Limburg Stirum (1873-1947), archiefinventaris 2.21.108

Bibliography

 • Biografisch portaal (Hazeu, Godard Arend Johannes)
 • Hazeu, G.A.J., Bijdrage tot de kennis van het Javaansche tooneel. Leiden 1897.
 • Jaquet, F.G.P., Hazeu, Godard Arend Johannes (1870-1929), in: Biografisch Woordenboek van Nederland, dl. 2 (Den Haag 1985). Online versie in Biografisch portaal, versie d.d. 12-11-2013.

Processing Information

Het archief is geordend en beschreven door het KITLV; het berust onder signatuur D H 1083.

Een aantal stukken behorende bij dit archief is overgedragen aan de bibliotheek van het KITLV. Het betreft:

 1. Abdeellah Achmad. Moeqaddima. Pendahoeloean notulen rapat memper¬katakan hoekoem membatja dan berdiri mauloed. 1919.
 2. Abdeellah Achmad. Pemimpin Kesorga. 1928.
 3. Al-Ittifaq-Wal-Iftiraq. Maandelijks tijdschrift voor alge¬meene belangen. No. 8. Augustus 1924. (Arabisch schrift).
 4. Neratja. 1, 3 en 4 februari 1919. (Op microfiche aanwezig)
 5. Oetoesan Islam. Soeara kaoem moeslimin di Hindia-Belanda. 16, 23 en 30 december 1918.
 6. Tjaja Hindia. Pembatjaan dan pemimpin anak negeri. 1 sept. 1919.

Dit was vroeger het KITLV inventaris 10.

Title
Collection guide of the Godard Arend Johannes Hazeu archive (KITLV) (1895-1929)
Subtitle
Archief van Godard Arend Johannes Hazeu (KITLV)
Author
Lam Ngo, 2014
Date
2015
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

 • 17 June 2020: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857