Skip to main content

Jacques Henry Abendanon archive, Kartini Letters (KITLV)

 Fonds
Identifier: ubl249

Scope and Contents

De meeste brieven in het archief zijn brieven van Kartini gericht aan Rosa Abendanon-Mandri. Kartini’s ideeën omtrent onderwijs voor meisjes is een terugkerend thema in de brieven.Het archief Abendanon bevat naast brieven van Kartini ook correspondentie van haar zusters Roekmini (1880-1951) en echtgenoot Santoso, Kardinah (1881-1971) en echtgenoot Reksonegoro, Kartinah (1883-) en Soematri en echtgenoot Sosrohadikoesoemo. Daarnaast bevat het archief brieven van Sosroningrat, Kartono (1877-1952) en Sosroboesono.

Voorts zitten er in het archief stukken met betrekking tot de uitgave van het boek Door duisternis tot licht, stukken betreffende het Kartinifonds en stukken betreffende de Van Deventer Stichting.

Het archief is onderdeel van de KITLV-collecties.

Dates

 • Creation: 1900-1958
 • Creation: Bulk 1900-1926

Creator

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Inzage van de originele stukken uit D H 1200 is alleen mogelijk met toestemming van de conservator.

Biographical / Historical

Jacques Henry Abendanon (1852-1925), van Joodse afkomst, werd in Suriname geboren. Abendanon studeerde rechten in Leiden en legde het groot-ambtenaarsexamen af in Delft. In 1874 vertrok Abendanon naar Indië en was verbonden aan verschillende rechterlijke colleges op Java. Vanaf 1878 werd hij voorzitter van de landraad te Pati en in 1881 lid van de Raad van Justitie te Batavia.

Na het overlijden van zijn eerste vrouw, ging Abendanon met verlof. Tijdens deze verlofperiode ontmoette hij zijn tweede vrouw, Rosa Mandri (1857-1944). In de periode daaropvolgend waarin Abendanon benoemd werd tot directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, leerden hij en zijn vrouw, Rosa Abendanon-Mandri, regentsdochter Raden Adjeng Kartini (1879-1904) kennen (Regeeringsalmanak 1890, p. 321).

Kartini (1879-1904) correspondeerde binnen haar uitgebreide kring van relaties. De meeste brieven in het archief zijn gericht aan Rosa Abendanon-Mandri. Kartini’s ideeën omtrent onderwijs voor meisjes is een terugkerend thema in de brieven. Tijdens haar korte leven waren haar ideeën buiten haar netwerk minder bekend. J.H. Abendanon achtte de briefwisseling zeer belangrijk en heeft na haar dood de correspondentie in 1911 gepubliceerd onder de titel Door duisternis tot licht (Jaquet 1987, pp. VII-XI; Anten 2005, pp. 25-27). Door deze publicatie werd Kartini’s gedachtengoed bekend bij een groot publiek. Het doel van het boek werd bereikt, namelijk de totstandkoming van de eerste zogeheten Kartini-scholen voor onderwijs aan Indonesische meisjes.

Extent

365 omslagen (0.45 meter)

Language of Materials

Dutch; Flemish

Javanese

English

Malay

Abstract in Dutch

Brieven aan Jacques Henry Abendanon (1852-1925) en diens vrouw Rosa Manuela Abendanon-Mandri (1857-1944) van: Kartini (1879-1904), Roekmini (1880-1951), Kardinah (1881-1971), Kartinah (1883-) en Soematri, Sosroningrat, Kartono (1877-1952), Santoso, Sosrohadikoesomo, Sosroboesono en Reksonegoro.

Abstract in English

Letters to Jacques Henry Abendanon (1852-1925) and his wife Rosa Manuela Abendanon-Mandri (1857-1944), from: Kartini (1879-1904), Roekmini (1880-1951), Kardinah (1881-1971), Kartinah (1883-), Soematri, Sosroningrat, Kartono (1877-1952), Santoso, Sosrohadikoesomo, Sosroboesono and Reksonegoro.

Arrangement

 1. I. Brieven van Kartini met enkele andere documenten.
 2. II. Brieven van Roekmini en haar echtgenoot Santoso.
 3. III. Brieven van Kardinah en haar echtgenoot Reksonegoro.
 4. IV. Brieven van Kartinah.
 5. V. Brieven van Soematri en haar echtgenoot Sosrohadikoesoemo.
 6. VI. Sosroboesono.
 7. VII. Brieven van Kartono.
 8. VIII. Stukken door en naar aanleiding van Kartini.
 9. IX. Stukken over de publicatie Door duisternis tot licht.
 10. X. Stukken over de vertalingen van Door duisternis tot licht.
 11. XI. Stukken van en betreffende het Kartinifonds.
 12. XII. Stukken betreffende de Van Deventer Stichting.
 13. XIII. Stukken betreffende het onderwijs in Brits-Indië.
 14. XIV. Overige stukken.
 15. XV. Aanvulling (september 2001): schenking Fasseur.
 16. XVI. Aanvulling (voor 2014): schenking Van Vollenhoven Instituut.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Immediate Source of Acquisition

Het archief werd in 1986 aan het KITLV geschonken door J.H. Abendanon. In 2001 volgde een aanvulling door C. Fasseur. De aanvulling Or. 26.999-34 is geschonken door het Van Vollenhoven Instituut voor 2014.

In 2014 werden de collecties van de Vereniging KITLV in bruikleen gegeven aan de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

D H 1200 is digitaal te raadplegen.

De foto’s behorende bij het archief kunnen worden geraadpleegd via Southeast Asian and Caribbean Images (KITLV) .

Related Materials

Onder signatuur D H 897 bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Leiden ook het Archief van R.A. Kartini.

Bibliography

 • Anten, J. De ontbrekende brief van Kartini, in: Indische Letteren: Tijdschrift van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, Vol. 20, No. 1 (maart. 2005), pp. 24-32.
 • Biografisch Portaal (Abendanon, Jacques Henrij).
 • Jaquet, F.G.P. Kartini: brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten. Dordrecht/Providence 1987.
 • Kartini, R.A. en J.H. Abendanon Door duisternis tot licht: gedachten over en voor het Javaansche volk. Semarang 1911.
 • [Regeeringsalmanak] Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1890: tweede gedeelte: kalender en personalia. Batavia 1890.

Processing Information

Het archief Abendanon wordt bewaard onder signatuur D H 1200, omslagen 1-361. In het kader van het project Metamorfoze is het archief gedigitaliseerd.

De foto’s behorende bij het archief zijn overgebracht naar de fotocollectie van het KITLV en te raadplegen via Southeast Asian and Caribbean Images (KITLV).

Dit was vroeger KITLV inventaris 33.

Title
Collection guide of the Jacques Henry Abendanon archive, Kartini Letters (KITLV) (1900-1958)
Subtitle
Archief van Jacques Henry Abendanon, Kartini Brieven (KITLV)
Author
Liesbeth Ouwehand, 2014
Date
2015
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

 • 3 May 2023: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857