Skip to main content

Conrad Busken Huet archive (MNL)

 Fonds
Identifier: ubl255

Scope and Contents

BPL 2197, 2206, 2321 zijn onderdeel van de Collectie Bibliotheca Publica Latina.

LTK 1873 is onderdeel van de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (sinds 1876 als langdurig bruikleen ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Leiden).

Dates

  • Creation: 1849-1922

Creator

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

De originelen zijn slechts bij uitzondering en na voorafgaande toestemming van de conservator Westerse Handschriften raadpleegbaar.

Biographical / Historical

Afkomstig uit een Hugenotenfamilie studeerde Conrad Busken Huet (1826-1886) theologie in Leiden en Lausanne (1844-1849). In 1851 aanvaarde hij een aanstelling als predikant bij de Waalse gemeente in Haarlem. Nadat zijn theologische vrijzinnigheid hem in 1862 noopte deze positie op te geven werkte hij als dagbladjournalist bij de Opregte Haarlemsche Courant. In 1868 vestigde hij zich in Batavia, waar hij tot hoofdredacteur van de Java-Bode was benoemd. In 1872 stichtte hij zijn eigen krant, Algemeen Dagblad van Nederlandsch-Indië, waaraan hij jaren verbonden bleef, eerst als hoofdredacteur en directeur, later (na zijn terugkeer naar Europa, waar hij zich in Parijs vestigde) als Europees correspondent (1876-1886). Via zijn vriendschap met E.J. Potgieter was hij in de jaren 1863-1865 als redacteur verbonden aan het tijdschrift De Gids. Busken Huet ontwikkelde zich tot de belangrijkste Nederlandse literatuur- en cultuurcriticus van zijn tijd. Zijn Litterrarische fantasiën en kritieken bundelde hij in 26 delen (1868-1888), daarnaast publiceerde hij onder meer: Vragen en antwoorden. Brieven over den Bijbel (1857), Het Land van Rubens. Belgische reisherinneringen (1882), Het Land van Rembrand. Studiën over de Noord-Nederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw (1884), alsmede de romans Lidewijde (1868) en – postuum – Robert Bruce’s leerjaren (1898). Zijn brieven werden door zijn vrouw en zoon Gideon uitgegeven in twee delen (Busken Huet 1890).

Extent

1 meter

Language of Materials

Dutch; Flemish

French

Abstract in Dutch

Correspondentie, manuscripten en aantekeningen van de predikant, journalist en letterkundige Conrad Busken Huet en familie.

Abstract in English

Correspondence, manuscripts and notes of the pastor, journalist and literary author Conrad Busken Huet and family.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De afzonderlijke itembeschrijvingen zijn opgenomen in de online catalogus (tab Special Collections). Gebruik de genoemde signaturen als zoekterm.

Immediate Source of Acquisition

Het oudste deel van de collectie is in 1922 ontvangen uit de nalatenschap van Conrads zoon Gideon Busken Huet (BPL 2197 en BPL 2206). Dr. J. van Tielrooy schonk in 1936 brieven van E. Douwes-Dekker aan Conrad Busken Huet (BPL 2321). In hetzelfde jaar werden documenten betreffende Conrad en Gideon Busken Huet en leden van de aangetrouwde familie van Deventer door mw. E. van Deventer-Maas geschonken aan de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (LTK 1873).

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

De collectie is digitaal beschikbaar via links bij deze collectiebeschrijving en via itembeschrijvingen in de catalogus. Voor een totaaloverzicht van de digitale collectie binnen de catalogus klik hier. Met vervolgacties kunt u dan verder inperken, via filteropties (Refine My Results) of Advanced Search.

Related Materials

Brieven van Conrad Busken Huet bevinden zich in diverse Leidse archieven en collecties, zoals die van Nicolaas Beets (1814-1903) en Arie Cornelius Kruseman (1818-1894), Raadpleeg hiervoor onze catalogus.

Onder BPL 3574 berusten reproducties en transcripties van brieven bewaard in openbaar en particulier bezit, verzameld door Olf Praamstra in het kader van zijn repertorium op de brieven van Busken Huet (Praamstra 1987).

Bibliography

  • Biografisch portaal (Busken Huet, Cd.)
  • Busken Huet, C., Brieven. Uitgegegeven door zijne vrouw en zijn zoon. Haarlem 1890.
  • Busken Huet, C., Verzamelde werken: fantasien en kritieken, historische en romantische werken, reisherinneringen. Haarlem [1912].
  • DBNL (Busken Huet, Cd.)
  • DBNL (Busken Huet, G.)
  • Potgieter, E.J., Brieven aan Cd Busken Huet. Uitg. door G. Busken Huet. Haarlem 1901-1902. 3 dln.
  • Praamstra, O., Repertorium op de brieven van Conrad Busken Huet. Amsterdam 1887.
  • Praamstra, O., Busken Huet. Een biografie. Amsterdam 2007.

General

Zie Existence and Location of Copies en Conditions Governing Use.

Processing Information

De brieven van Potgieter aan Busken Huet berustend onder signatuur BPL 2197 waren voor de overdracht al in druk uitgegeven (Potgieter 1901-1902). In 1984-1990 zijn brieven in deze collectie beschreven ten behoeve van de online Catalogus Epistolarum Neerlandicarum (CEN). Deze beschrijvingen zijn tevens opgenomen in de Leidse online Catalogus. Dankzij een projectsubsidie van het landelijk conserveringsprogramma Metamorfoze is de collectie in 2007-2010 opnieuw geborgen in omslagen en gedigitaliseerd. De scans zijn in 2015 online gezet.

Title
Collection guide of the Conrad Busken Huet archive (MNL) (1849-1922)
Subtitle
Archief van Conrad Busken Huet (MNL)
Author
André Bouwman
Date
2015
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 5 June 2015: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857