Skip to main content

Rudolf Aernoud Kern archive (KITLV)

 Fonds
Identifier: ubl273

Scope and Contents

Het archief Kern (1875-1958) bestaat uit documenten die betrekking hebben op zijn loopbaan als bestuursambtenaar op Java. Ook omvat het archief stukken van Kern met betrekking tot zijn functies binnen Nederland, als lector en als adviseur voor Inlandse zaken. Naast documenten omtrent Kern’s loopbaan, zijn er ook stukken uit het oud-archief Modjokerto opgenomen.

Het archief is onderdeel van de KITLV-collecties.

Dates

  • Creation: 1896-1955

Creator

Language of Materials

Nederlands Soendanees Arabisch Indonesisch

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Zie ook alternatieve informatedragers.

Biographical / Historical

Rudolf Aernoud Kern (1875-1958) was de zoon van hoogleraar Sanskriet Johan Hendrik Caspar Kern. Na de HBS volgde Kern vanaf 1893 de opleiding tot bestuursambtenaar te Delft. In 1896 slaagde hij voor deze opleiding en vanaf december in hetzelfde jaar ging hij aan de slag als aspirant-controleur op West-Java in de Preanger regentschappen.

Kern had wetenschappelijke belangstelling voor de regio en maakte, naast zijn ambtelijke werkzaamheden, een studie naar Soendanese taal- en letterkunde, geschiedenis en adat van het gebied. Na diverse benoemingen op Java als aspirant-controleur, keerde hij in 1903 wegens ziekte terug naar Nederland. Tijdens zijn driejarig verlof hield hij een lezing voor het Indisch Genootschap en publiceerde hij een aantal artikelen.

In de periode 1906-1911 keerde hij terug op Java en werkte als controleur in Patjitan, vervolgens als ambtenaar ter beschikking van de resident van de Preanger regentschappen en als controleur in Bandoeng. Tijdens zijn tweede verlofperiode (1911-1913) doorliep Kern de Nederlands-Indische Bestuursacademie in Den Haag. Vanaf 1914 keerde Kern terug op Java en was assistent-resident in diverse standplaatsen. Zijn bestuurscarrière vervolgde hij verder in 1920, toen hij benoemd werd tot waarnemend adviseur voor Inlandse zaken.

In 1926 werd Kern eervol ontslag verleend en werd hij lector Soendanees aan de Leidse Universiteit.

Extent

498 omslagen in 11 dozen

Abstract in Dutch

Het archief Rudolf Aernoud Kern (1875-1958) bestaat uit documenten die betrekking hebben op zijn loopbaan als bestuursambtenaar op Java. Ook omvat het archief stukken van Kern met betrekking tot zijn functies binnen Nederland, als lector en als adviseur voor Inlandse zaken. Naast documenten omtrent Kern’s loopbaan, zijn er ook stukken uit het oud-archief Modjokerto opgenomen.

Abstract in English

The Rudolf Aernoud Kern (1875-1958) archive comprises of material concerning his colonial administrative career on Java. Documents on his position in the Netherlands as lecturer and as consultant for Domestic affairs are part of the archive as well. Besides documents on Kern’s career, the archive also contains documents from the former archive of Modjokerto

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Immediate Source of Acquisition

Het archief Kern werd in 1958 aan het KITLV geschonken door de firma Nijhoff te Den Haag. In 2014 werden de collecties van de Vereniging KITLV in bruikleen gegeven aan de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

Het archief is beschikbaar op microfiche en binnenkort digitaal.

De foto’s behorende bij het archief kunnen worden geraadpleegd via de Image Collection (KITLV).

Bibliography

  • Drewes, G. ‘In memoriam R.A. Kern 26 september 1875-23 maart 1958. (Met portret en lijst der geschriften van R.A. Kern)’. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 114 (1958), 4, pp. 345-358.

General

Zie Existence and Location of Copies en Conditions Governing Use.

Processing Information

Het archief Kern wordt bewaard onder signatuur D H 797, omslagen 1-498.

De inventaris is een bewerking en aanvulling op de oude collectie D H 797 (Kern), met de voormalige nummers D H 1009, D H 724 en D H 794. De foto’s behorende bij het archief zijn overgebracht naar de fotocollectie van het KITLV en eveneens te raadplegen via de Image Collection (KITLV).

Dit was vroeger het KITLV inventaris 27.

Title
Collection guide of the Rudolf Aernoud Kern archive (KITLV) (1896-1955)
Subtitle
Archief van Rudolf Aernoud Kern (KITLV)
Author
Liesbeth Ouwehand, 2015
Date
2016
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 10 June 2016: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857