Skip to main content

Douwes Dekker family archive (KITLV)

 Fonds
Identifier: ubl291

Scope and Contents

Het archief Douwes Dekker bevat stukken van en over de familie Douwes Dekker, met nadruk op Eduard Douwes Dekker (Multatuli; 1820-1887), zijn broer Jan Douwes Dekker (1816-1864) en diens nazaten.

Het archief is onderdeel van de KITLV-collecties.

Dates

 • Creation: 1846-1954

Creator

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

De originele stukken zijn alleen opvraagbaar met toestemming van de conservator.

Biographical / Historical

Eduard Douwes Dekker (1820-1887) begon als ambtenaar in Nederlands-Indië te werken, toen hij negentienjaar oud was. in 1842 werd hij benoemd tot controleur van het district Natal aan de westkust van Sumatra. Door een conflict op het werk werd hij na een paar jaar naar Java overgeplaatst.

Na functies in 's lands dienst te Karawang en Purworejo, waar hij in ondergeschikte posities werkte, werd Dekker in 1848 benoemd tot secretaris van de residentie Manado op het eiland Celebes, waarmee hij volledig herstel van zijn ambtelijke carrière genoot. Eind 1851 werd Dekker assistent-resident in Ambon, maar om gezondheidsredenen werd hem reeds na enkele maanden een langdurig verlof naar Nederland toegestaan, waar hij van 1852 tot mei 1855 verbleef. Eind 1855 werd Eduard Douwes Dekker benoemd tot assistent-resident van Lebak op Java waarna hij in 1856 om eervol ontslag verzocht.

Op Java trachtte hij emplooi te vinden, onder meer op de plantage van zijn broer Jan. In het jaar daarop keerde hij definitief terug naar Europa. Hierna besloot Dekker zich voortaan als Multatuli te wijden aan het schrijverschap.

In 1887 overleed Dekker in zijn huis te Ingelheim am Rhein.

Extent

62 mappen (0.9 meter)

Language of Materials

Dutch; Flemish

Abstract in Dutch

Het archief Douwes Dekker bevat stukken van en over de familie Douwes Dekker, met nadruk op Eduard Douwes Dekker (Multatuli; 1820-1887), zijn broer Jan Douwes Dekker (1816-1864) en diens nazaten.

Abstract in English

The Douwes Dekker archive contains documents of the family Douwes Dekker, emphasizing on Eduard Douwes Dekker ( Multatuli; 1820-1887), his brother Jan Douwes Dekker (1816-1864) and his descendants.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Custodial History

Het archief is aan de Vereniging KITLV geschonken door N.A. Douwes Dekker.

Immediate Source of Acquisition

In 2014 werden de collecties van de Vereniging KITLV in bruikleen gegeven aan de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

Het archief is digitaal beschikbaar.

Related Materials

Zowel in het Multatuli Museum als in IISG Amsterdam bevindt zich een Archief Multatuli.

Processing Information

Het archief wordt bewaard onder signatuur D H 923.

De foto’s behorende bij het archief zijn overgebracht naar de fotocollectie van het KITLV en te raadplegen via Southeast Asian & Carribean Maps (KITLV). Het betreft:

 1. Apocrief jeugdportret van Eduard Douwes Dekker.
 2. Portret van Eduard Douwes Dekker, 1865.
 3. Portret van Eduard Douwes Dekker, 1865.
 4. Portret van Eduard Douwes Dekker. Naar de lithografie van Mitkiewicz, 1865.
 5. Portret van Mimi Douwes Dekker-Hamminck Schepel, circa 1920.
 6. Entree van het huis van Eduard en Mimi Douwes Dekker te Nieder-Ingelheim.
 7. Voorgevel van het huis van Eduard en Mimi Douwes Dekker te Nieder-Ingelheim na de plaatsing van de gedenksteen in 1908.

De boeken behorende bij deze collectie zijn overgedragen aan de bibliotheek van het KITLV. Het betreft:

 1. H.M. van Andel: Een onkruidzaaier. Purmerend, 1883.
 2. (ed.) P.M.L. de Bruyn Prince: Officiële bescheiden betreffende den dienst van Multatuli als Oost-Indisch ambtenaar. Jogjakarta, 1900.
 3. A.H.E. Douwes Dekker: Aesculaap als caricatuurschilder. Bedenkingen tegen het artikel van Dr. Th. Swart Abrahamsz over Multatuli. Batavia, 1889.
 4. B.C. Douwes Dekker: Het vonnis van G. Jonckbloet over Multatuli. (Herzien door) Batavia, 1895.
 5. M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel: Brieven van Multatuli. Multatuli-Busken Huet. Deel I en II, 1866, 1867. Gerangschikt en toegelicht door Amsterdam, 1893.>
 6. (ed.) M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel: Briefwisseling tussen Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga. Amsterdam, 1907.
 7. Henri A. Ett: Multatuli. Twee brieven uit Menado. Met een inleiding en aantekeningen door De Vrije Bladen, jrg. 19, schrift 5 en 6, mei en juni 1948.
 8. Internationale Spectator: Tijdschrift voor Internationale Politiek. Jrg. X, nr. 3, 8 februari 1956.
 9. Persoonlijke herinneringen : door M., alsmede d'Ablaing's omgang met Multatuli (E. Douwes Dekker) in de jaren 1860-1866 : geschetst uit beider nog onuitg. brieven en bescheiden , met een voorw. van Chr.Nuijs, door Rudolf Charles 'd Ablaing van Giessenburg, 1895-1904 , alsmede d’Ablaing’s omgang met Multatuli. Amsterdam, 1904; incompleet exemplaar.
 10. Brochure Multatuli overleden 19 februari 1887. Hoe het lezend publiek, de kritiek, zijn chefs, zijn vijanden, zijn vrienden en zijn familieleden over hem dachten. Bandoeng, 1937.
 11. Multatuli avond ter herdenking van den geboortedag van Eduard Douwes Dekker 2 maart 1820. Overzicht van publicaties betreffende de persoon Douwes Dekker, ca. 1920.
 12. J.F. Otten: Bij den vijftigsten sterfdag van Multatuli. Haagsch Maandblad, maart 1937, 14e jrg., nr. 3.
 13. J. Pée: Multatuliana bij de vijftigste verjaring van Dekkers dood. Overdruk uit De Vlaamsche Gids, 25ste jaargang, nr. 5, februari 1937.
 14. E.du Perron: Duymaer van Twist geeft Multatuli gelijk. Overdruk uit Groot Nederland, januari 1940.
 15. A.W. Stellwagen: Over eene nieuwe karakterstudie van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Overdruk uit Het Leeskabinet, juli 1900.
 16. Veertig Jaar voetbal in Nederlands-Indië. 1894-1934. Uitgeverij W. Berretty. Soekaboemi, 1934.
 17. Multatuli en congé. Documents officiëls inédits, gepubliceerd door Joost van Vollenhoven. Amsterdam, 1909.

Dit was vroeger het KITLV inventaris 7.

Subject

Title
Collection guide of the Douwes Dekker family archive (KITLV) (1846-1954)
Subtitle
Archief van de familie Douwes Dekker (KITLV)
Author
Lam Ngo, 2015
Date
2016
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

 • 17 June 2020: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857