Skip to main content

Henri Maximiliaan Andrée Wiltens archive (KITLV)

 Fonds
Identifier: ubl504

Scope and Contents

Het archief bestaat uit correspondentie en persoonlijke stukken van H.M. Andrée Wiltens en zijn vrouw E.C. Townsend en stukken betreffende Andrée Wiltens' loopbaan in Nederlands-Indië, waaronder correspondentie, rapporten, benoemingen en verslagen.

Daarnaast bevinden zich in het archief persoonlijke stukken van zoon A.J. Andrée Wiltens en zijn kinderen, persoonlijke stukken van zoon M.L. Andréé Wiltens, persoonlijke en zakelijke stukken van L.J. Andrée Wiltens, broer van H.M. Andrée Wiltens en diverse historische en genealogische stukken betreffende de familie Andrée Wiltens in Breda, Rotterdam, Nijmegen en Suriname.

Het archief is onderdeel van de KITLV-collecties.

Dates

  • 1796-2009
  • Bulk 1838-1950

Creator

Language of Materials

Nederlands en Maleis

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Henri Maximiliaan Andrée Wiltens (1823-1889) kwam uit een familie van plantagehouders in Suriname. Zijn vader, Johan Frederik Hubert Andrée Wiltens (1791-1858), was terug naar Nederland gekomen en had zich als rentenier gevestigd op de buitenplaats De Watermeerwijck in de buurt van Nijmegen. Op dertienjarige leeftijd was Henri Maximiliaan Andrée Wiltens in 1837 als stuurmansleerling naar Nederlands-Indië gevaren, waar zijn oudere broer Jacob Andrée Wiltens (1814-1861) als militair werkzaam was. Daar kreeg hij al snel een baan als klerk bij de landmeter. Na verschillende promoties werd hij in 1844 benoemd tot controleur in Padang (Sumatra), twee jaar later volgde de benoeming tot waarnemend assistent resident van Mandailing en Angkola in de residentie Tapanuli (Sumatra), gevolgd door de benoeming tot assistent resident in Padang in 1847.

Henri Maximiliaan trouwde in 1850 met Euphemia Townsend (1835-1913), oudste dochter van de havenmeester van Padang. Het echtpaar kreeg drie zoons: Henri William (1851-1917), Albert John (1853-1916) en Maximiliaan Leonard (1856-1935). De familie verhuisde in 1856 naar Benkoelen, waar Henri Maximiliaan wederom als assistent-resident was aangesteld. Een nieuwe promotie volgde echter snel in 1857, toen Henri Maximiliaan resident werd van de Padangse bovenlanden.

In 1862 werd Henri Maximiliaan benoemd als gouverneur van de Molukken. Eenzelfde functie zou hij vanaf 1864 in Celebes vervullen. In 1866 kreeg hij de functie van resident van Soerabaja. De drie zonen zouden in deze periode allen naar Europa vertrekken om daar naar school te gaan. Alle drie zouden uiteindelijk een studie rechten volgen. Het echtpaar Andrée Wiltens volgde in 1868, toen Henri Maximiliaan voor het eerst in dertig jaar groot verlof kreeg.

Het echtpaar zou in 1870 van verlof terugkeren naar Nederlands-Indië, waar Henri Maximiliaan werd aangesteld als lid van de Raad van Indië, het belangrijkste adviesorgaan van de Gouverneur-Generaal. In 1878 werd hij benoemd tot vicepresident van de Raad, in welke functie hij ook als waarnemen Gouverneur Generaal functioneerde in diens afwezigheid. In 1889 zou Henri Maximiliaan met pensioen gaan. Slechts enkele maanden later zou hij overlijden. Zijn drie zoons zouden allen als juristen naar Nederlands-Indië terugkeren. Albert John zou uiteindelijk president van het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië worden en Maximiliaan Leonard president van de Raad van Justitie van Nederlands-Indië.

Extent

8 dozen

Abstract

Het archief van H.M. Andrée Wiltens (1823-1889) bestaat uit correspondentie en persoonlijke stukken van Andrée Wiltens en zijn vrouw E.C. Townsend en stukken betreffende zijn loopbaan in Nederlands-Indië. Daarnaast bevinden zich in het archief persoonlijke stukken van zoon A.J. Andrée Wiltens en diens kinderen, persoonlijke stukken van zoon M.L. Andrée Wiltens, persoonlijke en zakelijke stukken van broer L.J. Andrée Wiltens en diverse historische en genealogische stukken betreffende de familie Andrée Wiltens in Breda, Rotterdam, Nijmegen en Suriname.

Abstract

The archive of H.M. Andrée Wiltens (1823-1889) contains correspondence and personal documents of Andr;ee Wiltens and his wife E.C. Townsend and documents concerning his career in the Dutch East Indies. In addition, the archive contains personal documents of son A.J. Andrée Wiltes and his children, personal documents of son M.L. Andrée Wiltens, personal and business documents of brother L.J. Andrée Wiltens and various historical and genealogical documents concerning the Andrée Wiltens family in Breda, Rotterdam, Nijmegen and Surinam.

Arrangement

Bij het ontsluiten van het archief is zoveel mogelijk de door de familie gebruikte indeling aangehouden.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Custodial History

Het archief is in 2009 door de familie IJ. de Boer-Andrée Wiltens aan het KITLV geschonken.

Immediate Source of Acquisition

In 2014 werden de collecties van de Vereniging KITLV in bruikleen gegeven aan de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

De foto's en een fotoalbum behorende bij het archief kunnen worden geraadpleegd via Image Collection (KITLV).

Bibliography

  • Andrée Wiltens, D., Voorvaderen: kroniek van een familie, I. Den Haag 2005.
  • Andrée Wiltens, D., Voorvaderen: kroniek van een familie II, In de Oost. Den Haag 2008.
  • Boutmy de Katzmann, 'Het geslacht (Andrée) Wiltens in West en Oost Indië: Enkele facetten van de geschiedenis van Suriname in de 17de en 18e eeuw', in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en van het Iconographisch Bureau 40 (1986) pp. 145-161.
  • Wall, V.I. van de, Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia dl. 1. Deventer [1943].

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de online catalogus. De stukken komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties. Zie ook Existence and Location of Copies.

Processing Information

Het archief wordt bewaard onder signatuur D H 1564.

De foto's en een fotoalbum behorende bij het archief zijn overgebracht naar de fotocollectie van het KITLV en te raadplegen via Image Collection (KITLV).

Dit was vroeger het KITLV inventaris 210.

Title
Collection guide of the Henri Maximiliaan Andrée Wiltens archive (KITLV) (1796-2009)
Subtitle
Archief van Henri Maximiliaan Andrée Wiltens (KITLV)
Author
Erik Jan Dros, 2019
Date
2020
Language of description
Undetermined
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 22 January 2020: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857