Skip to main content

Archive of the Alumni Association of the Christian Lyceum in Bandung (VEDO) (KITLV)

 Fonds
Identifier: ubl523

Scope and Contents

Het archief bestaat uit het secretariaatsarchief (D H 1638) en het algemene archief van VEDO (D H 1816). Het eerste archiefblok bestaat onder andere uit statuten, (financiële) jaarverslagen, ledenlijsten, notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen en correspondentie.

Het tweede archiefblok bestaat onder andere uit correspondentie, stukken betreffende bijeenkomsten en stukken betreffende het Christelijk Lyceum, waaronder notulen van de biologische club, lijsten van examenkandidaten en foto's en programma's van activiteiten van leerlingen.

Het archief is onderdeel van de KITLV-collecties.

Dates

  • Creation: 1926-2009

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

De Vereniging van Oud-leerlingen van het Christelijk Lyceum te Bandoeng (VEDO) werd in 1968 opgericht als voortzetting van de leerlingenvereniging Voor En Door Ons. De vereniging organiseert jaarlijks een reünie voor de reünisten van het Christelijk Lyceum te Bandoeng (1927-1958). Daarnaast verschijnt twee à driemaal per jaar de nieuwsbrief Ghepeys en Kloeke Daet. In het verleden organiseerde de vereniging ook met regelmaat reizen.

Extent

4.5 doos ; 35 items

Abstract in Dutch

Het archief van de Vereniging van Oud-leerlingen van het Christelijk Lyceum te Bandoeng (VEDO) bestaat onder andere uit jaarverslagen, ledenlijsten, notulen, stukken betreffende reünies en stukken betreffende het Christelijk Lyceum te Bandoeng en zijn studenten.

Abstract in English

The archive of the Alumni Association of the Christian Lyceum in Bandung (VEDO) contains among other things, annual reports, membership lists, minutes of meeting, documents concerning reunion and documents concerning the Christian Lyceum in Bandung and its students.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Custodial History

Het archiefblok D H 1638 is in 2009 door het Indisch Wetenschappelijk Instituut (Almere) aan het KITLV geschonken. Het archiefblok D H 1815 is in 2012 door de Vereniging VEDO-Nederland (Voorschoten) aan het KITLV geschonken.

Immediate Source of Acquisition

In 2014 werden de collecties van de Vereniging KITLV in bruikleen gegeven aan de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

De foto's, fotoalbums en de kaart behorende bij het archief kunnen worden geraadpleegd via Image Collection (KITLV) en via Maps (KITLV).

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de online catalogus. De stukken komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

Het archief wordt bewaard onder signatuur D H 1638 en D H 1816.

Een geologische kaart van Bandung uit 1973 behorende het archiefblok D H 1816 is overgebracht naar de kaartenverzameling van het KITLV en te raadplegen via de catalogus.

De foto's en fotoalbums behorende bij het archiefblok D H 1816 zijn overgebracht naar de fotocollectie van het KITLV en te raadplegen via Image Collection (KITLV). De geogologische kaart behorende bij het archiefblok D H 1816 is overgebracht naar de kaartenverzameling van het KITLV en te raadplegen via de catalogus en via Maps (KITLV).

De publicaties behorende bij het archiefblok D H 1816 zijn overgedragen aan de bibliotheek van het KITLV. Het betreft:

  1. Exemplaren van Maandblad uitgegeven door de Bandoengsche Zwem- en Poloclub t Centrum, Ghepeys en kloeke daet, inclusief de jubileumnummers uit 1952 en 1976.
  2. Mededelingen Christelijk Lyceum Bandoeng, Waarvoor wij strijden. 1941.
  3. Jaarboekje, Programma schooljaar en Leerlingenlijsten, Het Christelijk Lyceum te Bandoeng. 1929.

Dit waren vroeger de KITLV inventarissen 231 en 290.

Title
Collection guide of the archive of the Alumni Association of the Christian Lyceum in Bandung (VEDO) (KITLV) (1926-2009)
Subtitle
Archief van de Vereniging van Oud-leerlingen van het Christelijk Lyceum te Bandoeng (VEDO) (KITLV)
Author
Erik Jan Dros, 2019
Date
2020
Language of description
Undetermined
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 17 January 2020: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857