Skip to main content

Hay Liang Louis Kan archive (KITLV)

 Fonds
Identifier: ubl595

Scope and Contents

Het archiefblok D H 1856 bestaat uit persoonlijke stukken van H.L.L. Kan, zijn vader H.H. Kan en de naaste families Han, Kan en Tan, waaronder correspondentie, persoonlijke financiën en geboorte- en huwelijksaktes, stukken betreffende de loopbaan van H.L.L. Kan en zijn vader H.H. Kan en stukken betreffende het beheer en de verkoop van familiebezittingen.

Het archiefblok D H 1729 bestaat uit stukken betreffende H.L.L. Kans functie bij de Opium- en zoutregie en stukken betreffende H.H. Kans bestuursfunctie bij de Particuliere Landerijen Vereniging.

Het archief is onderdeel van de KITLV-collecties.

Dates

  • Creation: 1912-1971

Creator

Language of Materials

Nederlands en Indonesisch

Conditions Governing Access

De nummers 2 en 22 van het archief zijn alleen in te zien met toestemming van de conservator.

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Hay Liang Louis (Louis) Kan (1906-1990) werd geboren in de invloedrijke familie Kan. De familie behoorde tot de Peranakan-Chinezen: Chinezen die al generaties lang in Nederlands-Indië woonden, deels met de lokale bevolking vermengden, maar ook vaak een Nederlandse opvoeding kregen. Louis Kans vader Hok Hoei Kan zat namens de Chinees-Indonesische politieke partij Chung Hwa Hui in de Volksraad van Nederlands-Indië. Hok Hoei Kan was via zijn vader verwant aan de Chinees-Indische adellijke Han-familie en via zijn moeder lid van de rijke Kan-familie. Hok Hoei Kans grootvader van moederskant was een van de rijkste mannen van Batavia.

Ook Hok Hoei Kan zelf bezat grote landgoederen op Java, zogenoemde particuliere landerijen, waarvan de eigenaar verschillende rechten had tegenover de op het land wonende inheemse bevolking, zoals belastingheffing en herendiensten. Vanwege misstanden op de landerijen begon het gouvernement vanaf 1910 de landerijen terug te kopen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam deze regeling in een stroomversnelling: het werd de eigenaren verboden hun rechten nog langer uit te voeren en de laatste eigenaren werden in de daaropvolgende jaren door de Nederlandse en Indonesische regeringen uitgekocht. Om voor de belangen van de eigenaren op te komen, werd de Particuliere Landerijen Vereeniging opgericht, waarin Hok Hoei Kan in ieder geval tussen 1948 en 1950 in het bestuur zat.

Zoon Louis Kan werkte op dat moment bij de Opium- en Zoutregie, de dienst die namens het departement van Financiën toezicht hield op de productie van opium en zout. Hij had Rechten gestudeerd aan de Rechtshogeschool in Batavia en was snel na zijn afstuderen in 1937 bij de dienst gaan werken. Twee jaar eerder was hij met Desiree Tan Hoei Nio getrouwd, die ook Rechten had gestudeerd en werkzaam was als de eerste vrouwelijke advocaat in Nederlands-Indië. Na de onafhankelijkheid van Indonesië zou hij diverse ambtelijke functies vervullen, waaronder zaakgelastigde van Indonesië in Nederland en hoofdambtenaar bij het Ministerie van Financiën.

Extent

5.5 doos ; 69 items

Abstract in Dutch

H.L.L. Kan (1906-1990) kwam uit een invloedrijke Chinees-Indische familie en was onder andere hoofdambtenaar bij het ministerie van Financiën van Indonesië. Zijn archief bevat persoonlijke stukken en stukken betreffende de loopbanen van hemzelf en zijn vader, H.H. Kan, stukken betreffende het familiebezit en stukken van verwanten uit de families Han, Kan en Tan.

Abstract in English

H.L.L. Kan (1906-1990) came from an influential Sino-Indonesian family and was, among other things, senior civil servant at the Ministery of Finance of Indonesia. His archive contains personal documents and documents concerning the careers of his father H.H. Kan and himself, documents relating to the family property and documents from relatives from the Han, Kan and Tan families.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Custodial History

Het archiefblok D H 1856 is in 2012 door S.Y. Kan en E.P.W. Zuidgeest (Berkel en Rodenrijs) aan het KITLV geschonken en in 2013 aangevuld. Archiefblok D H 1729 is in 2010 door S.Y. Kan en E.P.W. Zuidgeest (Berkel en Rodenrijs) aan het KITLV geschonken en in 2012 aangevuld.

Immediate Source of Acquisition

In 2014 werden de collecties van de Vereniging KITLV in bruikleen gegeven aan de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

De foto's behorende bij het archief kunnen worden geraadpleegd via Image Collection (KITLV).

Related Materials

In de collectie van het KITLV bevinden zich ook de collegedictaten rechtswetenschap en adatrecht van D.H.M. Tan, vrouw van H.L.L. Kan (D H 1820)

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de online catalogus. De stukken komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

Het archief wordt bewaard onder de signaturen D H 1856 en D H 1729.

De foto's behorende bij het archief zijn overgebracht naar de fotocollectie van het KITLV en te raadplegen via Image Collection (KITLV).

Dit waren vroeger de KITLV inventarissen 306 en 263.

Title
Collection guide of the Hay Liang Louis Kan archive (KITLV) (1912-1971)
Subtitle
Archief van Hay Liang Louis Kan (KITLV)
Author
Erik Jan Dros, 2019
Date
2020
Language of description
Undetermined
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 14 February 2020: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857