Skip to main content

Gerrit Adriaan de Bruijne collection

 Collection
Identifier: ubl636

Scope and Contents

De collectie-De Bruijne bestaat uit dia’s met afbeeldingen van stedelijke en rurale gebieden in Suriname. Het materiaal laat onder meer straatbeelden zien, huizen, bruggen en wegen, evenals het platteland met landbouw en dorpen, sluizen en rivieren. Een deel van de collectie betreft reproducties van diagrammen en statistieken uit de sociale geografie van Suriname.

De collectie is met grote waarschijnlijkheid gebruikt voor onderwijs en kennisoverdracht. Een aantal van 169 diapositieven is aan De Bruijne toegeschreven. het resterende aantal diapositieven is vervaardigd door onbekende makers of zijn reproducties van foto’s uit boeken en tijdschriften. Een klein deel is vervaardigd door de fotografen Willem van de Poll en L. Lichtveld. Vier foto’s zijn gemaakt in Turkije.

Dates

  • Creation: 1960-2014

Creator

Conditions Governing Use

De fotocollectie wordt bewaard in een geklimatiseerde kluis. Om te kunnen acclimatiseren moeten foto’s minstens 24 uur voor uw bezoek aan de Leeszaal worden aangevraagd.

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Ad (Gerrit Adriaan) de Bruijne (1936-2015) was sinds 1985 tot zijn pensionering in 2001 hoogleraar Sociale Geografie van Ontwikkelingslanden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij als lector en later hoogleraar werkzaam bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. Suriname was voor De Bruijne een speciaal interessegebied en hij bezocht het land meerdere keren per jaar, decennia lang. Als sociaal geograaf richtte hij zijn aandacht op onderzoek en onderwijs op het gebied van armoede, ontwikkeling en uitsluiting in stedelijke omgeving, in relatie tot regionale en globale veranderingen. Met zijn publicaties heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociale geografie van het Caraïbisch gebied, en dan met name van Suriname.

Van De Bruijne’s publicaties – behalve over het Caraïbisch gebied ook over India – werden vooral zijn proefschrift Bijdrage tot de sociale geografie van de ontwikkelingslanden (1976), Paramaribo: stadsgeografische studies van een ontwikkelingsland (1976), zijn boek over Libanezen in Suriname (2006) en zijn uitgave van de Bijdragen tot de kennis van de kolonie Suriname (1986) van Adriaan--> François Lammens bekend.

Ad de Bruijne was naast onderzoeker ook actief als bestuurder in andere verbanden, zoals bij onderzoeksschool CERES (Centre for Resource Studies for Development) en de ontwikkelingspoot binnen de politieke partij CDA. Hij bracht zijn kennis in de praktijk in advies aan de Surinaamse en Nederlandse overheden en was onder meer lid van de Dutch Advisory Council on Development Cooperation (NAR), mede-oprichter van het Habitat Platform en directeur van de Indo-Dutch Programme on Alternatives to Development (IDPAD).

Vanwege zijn verdiensten werd Ad de Bruijne in 2001 benoemd tot Officier in de Ere-Orde van de Palm van de Republiek Suriname voor zijn verdiensten.

Extent

633 diapositieven

Language of Materials

Undetermined

Abstract in Dutch

De collectie diapositieven van de Nederlandse sociaal geograaf Ad de Bruijne (1936-2015), met onderwerpen als stad- en stedenbouw, infrastructuur en landbouw in Suriname, is met grote waarschijnlijkheid gebruikt voor onderwijs en kennisoverdracht. Een aantal van 169 diapositieven is aan De Bruijne toegeschreven.

Abstract in English

The collection black-and-white slides from Dutch Professor Ad de Bruijne, social geographer, with subjects as cities, urban planning, infrastructure and agriculture in Surinam, has most probably been used for education and sharing knowledge. 169 Slides are attributed to De Bruijne.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De collectie is toegankelijk via de Catalogus (Special Collections), de objecten hebben een signatuur dat begint met ‘PK-F-2016…’

Immediate Source of Acquisition

De collectie dia’s werd door de weduwe Randy de Bruijne onder de aandacht gebracht van Rosemarijn Hoefte, werkzaam bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Via bemiddeling van Hoefte is de collectie overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht.

Related Materials

Na het overlijden van De Bruijne is zijn bibliotheek grotendeels ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Leiden. In de titelbeschrijving van deze boeken is echter geen herkomst opgenomen; zodoende is de herkomst niet meer te herleiden. Het betrof circa 4 meter boeken, voornamelijk betrekking hebbende op sociale geografie, regio Suriname.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de Catalogus (Special Collections). De objecten komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties. N.B. Foto’s en fotoalbums moeten minstens 24 uur van tevoren worden aangevraagd (zie ook Conditions Governing Use).

Processing Information

De collectie is beschreven aan de hand van een kaartsysteem met beknopte beschrijvingen (van Ad de Bruijne) en kleine afdrukken van de dia’s. Soms zijn er literatuurverwijzingen wanneer het een reproductie betreft van een foto uit een tijdschrift of boek. De dia’s zijn leidend geweest bij het registreren; de kaartjes zonder dia zijn bij de collectiebeschrijving buiten beschouwing gelaten.

Deze collectie is ingeschreven onder de volgende inventarisnummers: PK-F-2016-0061 t/m PK-F-2016-0552, PK-F-2016-0561, PK-F-2016-0564, PK-F-2016-0566 t/m PK-F-2016-0600, PK-F-2016-0602 t/m PK-F-2016-0670. De diapositieven zijn zwart-wit, met een uitzondering van 6 kleurendia’s. Circa 170 dia’s zijn reproducties van foto’s uit publicaties, met verantwoording van de bron. Alle kaartjes met beschrijvingen bij de dia’s zijn ondergebracht onder het inventarisnummer PK-F-2016-0670.

Title
Collection guide of the Gerrit Adriaan de Bruijne collection (1960-2014)
Subtitle
Collectie Gerrit Adriaan de Bruijne
Author
Maartje van den Heuvel en Rixt A. Bosma, 2017
Date
2020
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 29 January 2020: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857