Skip to main content

Map collection of the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV)

 Collection
Identifier: ubl650

Scope and Contents

Naar schatting 80% van het kaartmateriaal heeft betrekking op het grondgebied van het huidige Indonesië. Een klein deel van ongeveer 5% heeft betrekking op het grondgebied van Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen (Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba) en het restant op overige gebieden, met de nadruk op Zuidoost-Azië. Een aanzienlijk deel van de collectie bestaat uit manuscriptmateriaal, met name werk van wetenschappers, missionarissen en militairen die tot dan toe onbekende gebieden in kaart hebben gebracht. De collectie bevat zowel kaartmateriaal uit de koloniale periode van Nederlands Indië als modern kaartmateriaal van Indonesië. Een groot deel van de collectie bestaat uit kaartbladen van de diverse kaartseries, waaronder de residentiekaarten van Java op schaal 1:100.000 uit het einde van de negentiende eeuw, de topografische kaartseries van het Topographisch Bureau in Batavia en een complete set topografische kaarten van Indonesië op schaal 1:25.000 en 1:50.000 door de Indonesische topografische dienst (Bakosurtanal) uit de jaren 1990. Daarnaast bevinden zich in de collectie stadsplattegronden, een relatief klein aantal thematische kaarten en atlassen.

De collectie is onderdeel van de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.

Dates

  • Creation: 1619-2013
  • Creation: Bulk 1800-2000

Creator

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) werd op 4 juni 1851 te Delft opgericht met het doel de taal-, land- en volkenkunde van Nederlands-Indië te bevorderen en daardoor werkzaam te zijn in het belang van de wetenschap en ten dienste van de regering. Sinds de oprichting had het KITLV een drievoudige missie die bestond uit collectievorming en -beheer, onderzoek en het publiceren van wetenschappelijke publicaties, vooral op het gebied van Indonesië en de Nederlandse Caraïben. G.P. Rouffaer, die in 1898 als adjunct-secretaris aangesteld werd, zorgde voor een belangrijke uitbreiding van de kaartcollectie.

In 1966 werd het KITLV naar Leiden overgebracht en gehuisvest bij de universiteit. Sinds 2001 is het KITLV een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Op aandringen van het KNAW is de drievoudige missie van het KITLV steeds meer beknot. Zo heeft de uitgeverij in 2012 de deuren moeten sluiten. Vanaf 1 juli 2014 zijn de collecties ondergebracht bij de Universitaire Bibliotheken Leiden. Het KITLV is verder gegaan als onderzoeksinstituut van de KNAW.

Extent

16.000 kaartbladen en ca. 500 atlassen (circa)

Language of Materials

Undetermined

Abstract in Dutch

De kaartcollectie van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) omvat ca. 16.000 kaartbladen en ca. 500 atlassen. Zij bestaat grotendeels uit topografisch kaartmateriaal van het grondgebied van het huidige Indonesië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Zuidoost-Azië uit de negentiende en twintigste eeuw. De collectie is sinds 2014 in bruikleen gegeven door Vereniging KITLV.

Abstract in English

The collection of the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) comprises c. 16,000 map sheets and c. 500 atlases. It largely contains topographical maps from the nineteenth and twentieth centuries of the territory of present-day Indonesia, Suriname, the Dutch Antilles and Southeast Asia. Since 2014 the collection is on loan from the KITLV Learned Society.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De kaarten zijn beschreven in de online catalogus. Ongeveer de helft van de collectie is gedigitaliseerd, zie bij Alternatieve informatiedragers

Immediate Source of Acquisition

De kaartcollectie van het KITLV maakt deel uit van de bibliotheekcollecties die in 2014 samen met de archieven in bruikleen gegeven aan Universitaire Bibliotheken Leiden. De collectie is eigendom van de Vereniging KITLV.

Accruals

Er worden geen toekomstige aanvullingen verwacht. Nieuwe aanschaf en schenkingen worden toegevoegd aan het bezit van de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Existence and Location of Copies

Ongeveer de helft van de collectie is gedigitaliseerd. Deze digitale kaarten zijn toegankelijk via Maps (KITLV). Het aantal gedigitaliseerde kaarten neemt nog steeds toe.

Related Materials

De collectie is vergelijkbaar met de kaartcollectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en de Kaartcollectie Zaken Overzee. Ook in de Collectie Bodel Nijenhuis bevindt zich een aanzienlijke hoeveelheid cartografisch materiaal van de voormalige Nederlandse koloniën.

Bibliography

  • Ngo, L., 'Kaartencollecties in Nederland. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden', in: Caert-Thresoor 31 (2012), 1: pp. 26-27.

General

Het materiaal kan worden aangevraagd via de online catalogus. De stukken komen ter inzage op de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Processing Information

De kaarten in deze collectie hebben signaturen die lopen van D A 1,1 tot en met D R 7,3.

Title
Collection guide of the map collection of the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) (1619-2013)
Subtitle
Collectie kaarten van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Author
Martijn Storms en Lam Ngo, 2017
Date
2019
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Code for undetermined script
Language of description note
Beschrijving is in het Nederlands.

Revision Statements

  • 8 April 2019: latest update

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857