Skip to main content

Archive of the debating society De Vijf

 Fonds
Identifier: ubl681

Scope and Contents

Het archief van De Vijf bestaat uit de statuten van het gezelschap, correspondentie met leden en van de secretarissen, ledenadministratie, stukken betreffende de verschillende bijeenkomsten van de groepen en de notulenboeken van de groepen waarin zijn voordrachten afschreven. Vooral de notulenboeken geven een indruk van wat er binnen het gezelschap werd besproken, de overige stukken geven informatie over de organisatie van het gezelschap.

Dates

  • Creation: 1932-2017
  • Creation: Bulk 1948-2006

Creator

Conditions Governing Access

Inventarisnummers DEV 1 t/m 16 zijn beperkt openbaar in verband met AVG (bescherming persoonsgegevens). Neem voor inzage contact op met de conservator.

Conditions Governing Use

Regels die van toepassing zijn bij het raadplegen van dit materiaal kunnen worden gevonden op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Biographical / Historical

De Vijf, opgericht op 22 april 1932, was een debatinggezelschap voor Leidse hoogleraren voor het bespreken van algemene wetenschappelijke onderwerpen. De naam verwijst naar de toentertijd vijf faculteiten. In 1946 werd De Vijf wegens grote belangstelling van aspirant-leden uitgebreid met een tweede groep. De uitbreiding met een derde groep vond plaats in 1967. Iedere groep had leden uit zoveel mogelijk verschillende vakgebieden, dit moest de levendigheid van de discussie ten goede komen.

Het was de bedoeling dat elke groep zesmaal per jaar bijeenkwam, driemaal voor en driemaal na het kerstreces en altijd op een vrijdagavond. Een van de leden gaf een voordracht over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart lag, waarna werd gediscussieerd. Vervolgens schreef de voordrachtgever een resumé in het notulenboek. Elke groep had zijn eigen boek. Het boek deed tevens dienst als gastenboek met een lijst van handtekeningen van de aanwezige leden.

Eenmaal per jaar vond een gezamenlijke vergadering plaats. Bij toerbeurt gaf een van de leden daar een voordracht. In 2002 besloten de secretarissen van de drie groepen, vanwege het dalende ledental, te fuseren tot één groep (laatste groep). In 2017 werd het gezelschap opgeheven.

Extent

ca. 1 meter

Language of Materials

Dutch; Flemish

Abstract in Dutch

Archief van het dispuutgezelschap De Vijf, opgericht in 1932, dat bestond uit een groep Leidse hoogleraren werkzaam voor de toentertijd vijf faculteiten. Het archief bevat stukken over het ontstaan, de leden en de bijeenkomsten van het dispuutgezelschap. Bijzonder interessant zijn de notulenboeken van het gezelschap, met veelal handgeschreven samenvattingen van de voordrachtgevers.

Abstract in English

Archive of the debating society De Vijf, founded in 1932, which consisted of a group of Leiden professors working for the five faculties at the time. The archive contains documents about the origin, members and meetings of the debating society. The society's minute books are particularly interesting, with mostly handwritten summaries of the reciters.

Physical Location

Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties

Other Finding Aids

De notulenboeken (BPL 3748) worden afzonderlijk beschreven in de online catalogus en zijn via die weg aan te vragen.

Custodial History

Het archief van De Vijf is vóór overdracht aan de UBL beheerd door de secretarissen van de verschillende groepen.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in 2018 (notulenboeken) en 2020 (overige stukken) door verschillende voormalig secretarissen van De Vijf overgedragen aan de UBL.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Bibliography

  • Otterspeer, W., De strategie van de aanpassing. De Leidse universiteit 1876-1975. Amsterdam 2021, pp. 252-253.

Processing Information

De verschillende onderdelen van het archief die in 2020 zijn overgedragen zijn bij elkaar geplaatst, waarbij zoveel mogelijk is vastgehouden aan de bestaande ordening. Stukken van de verschillende groepen over 1948 t/m 1984 zijn derhalve bij elkaar gehouden, en vanaf 1985 voor elke groep afzonderlijk. Dit deel van het archief wordt bewaard onder signatuur DEV. De eerder overgedragen notulenboeken hebben de signatuur BPL 3748 gekregen.

Source

Subject

Title
Collection guide of the archive of the debating society De Vijf (1932-2017)
Subtitle
Archief van het dispuutgezelschap De Vijf
Author
Carolijn Crombag
Date
2022
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin

Repository Details

Part of the Leiden University Libraries Archives & Collections Repository

Contact:
Witte Singel 27
Leiden 2311 BG Netherlands
+31 71 527 2857