Skip to main content

College teachers

 Subject
Subject Source: Fast

Found in 3 Collections and/or Records:

Archive of the debating society De Vijf

 Fonds
Identifier: ubl681
Abstract in Dutch

Archief van het dispuutgezelschap De Vijf, opgericht in 1932, dat bestond uit een groep Leidse hoogleraren werkzaam voor de toentertijd vijf faculteiten. Het archief bevat stukken over het ontstaan, de leden en de bijeenkomsten van het dispuutgezelschap. Bijzonder interessant zijn de notulenboeken van het gezelschap, met veelal handgeschreven samenvattingen van de voordrachtgevers.



Abstract in English

Archive of the debating society De Vijf, founded in 1932, which consisted of a group of Leiden professors working for the five faculties at the time. The archive contains documents about the origin, members and meetings of the debating society. The society's minute books are particularly interesting, with mostly handwritten summaries of the reciters.

Dates: 1932-2017, bulk 1948-2006

Draak, Maartje, 1907-1995

 Person
Dates: 1932-2017, bulk 1948-2006

Portraits of professors collection

 Collection
Identifier: ubl125
Abstract in Dutch

De collectie portretten van hoogleraren van de Universiteit Leiden is een historisch gegroeide, heterogene verzameling van schilderijen, sculpturen, prenten en tekeningen. Zij geeft een (niet compleet) overzicht van professoren die vanaf de stichting van de universiteit in 1575 tot de huidige dag in Leiden werkzaam zijn geweest. Sommige hoogleraren zijn met één, andere met meer portretten vertegenwoordigd.



Abstract in English

A somewhat random collection of portraits of professors of Leiden University, paintings, sculptures, prints and drawings.

Dates: 1575-heden