Skip to main content

Palestine (historical region)

 Subject
Subject Source: Tgn

Found in 1 Collection or Record:

Frank Scholten collection

 Collection
Identifier: ubl674
Abstract in English Frank Scholten was een kunstenaar uit Amsterdam, die in de jaren 1921-1923 foto's heeft gemaakt in Palestina om een geïllustreerde Bijbel te kunnen samenstellen. Naast de vele foto's met een Bijbelse context heeft hij ook uiterst secuur het land en de mensen zelf vastgelegd. Zo bevat de collectie afbeeldingen van mensen uit verschillende sociale en religieuze milieus, beroepen, religieuze feesten, gebeurtenissen, straatbeelden, monumenten en landschappen. De tijdsspan van Scholtens werk omvat een interessante periode waarin er politiek en demografisch een grote verschuiving heeft plaatsgevonden, van Ottomaanse cultuur naar meer westerse invloeden. Abstract Frank Scholten was an artist from Amsterdam who travelled to Palestine in the years 1921-1923, taking pictures with the purpose of compiling an illustrated Bible. Besides the many photographs with a biblical context, he also captured the country and its people with the utmost precision. As such, the collection contains images of different religious and social milieus, occupations, religious festivals, events, street scenes, monuments, and landscapes. The timespan of...
Dates: ca. 1896-1942, bulk 1921-1923