Skip to main content

Theology

 Subject
Subject Source: Fast

Found in 11 Collections and/or Records:

Nicolaas Beets archive (MNL)

 Fonds
Identifier: ubl121
Abstract in Dutch

Archief van de Nederlandse predikant en auteur Nicolaas Beets (1814-1903) en zijn familie. Bevat personalia, correspondentie, manuscripten, preken, archivalia van Beets’ kinderen, en documentatie betreffende Beets en zijn werk. Tevens verzameling auteursexemplaren en overdrukken met werk van Beets.Abstract in English

Archive of the Dutch theologian, writer and poet Nicolaas Beets (1814-1903) and his family. Contains personal items, correspondence, manuscripts, sermons, papers of Beets’s children, and documentation pertaining to Beets and his work. Also a collection of author’s copies and off-prints of works by Beets.

Dates: 1630-1972

Gerardus Johannes Petrus Josephus Bolland archive and collection

 Fonds
Identifier: ubl105
Abstract in Dutch

Wetenschappelijk archief en gedrukte werken bijeengebracht door Gerardus Johannes Petrus Josephus Bolland (1854-1922), Leids hoogleraar Letteren en Wijsbegeerte (Geschiedenis der wijsbegeerte, logica, metaphysica en zielkunde) 1896-1922.Abstract in English

Scientific archive and collection of printed works accumulated by Gerardus Johannes Petrus Josephus Bolland (1854-1922), professor of Arts and Philosophy at Leiden University (history of philosophy, logic, metaphysics and psychology) 1896-1922.

Dates: c. 1896-1922 (archief), 1513-1930 (gedrukte werken)

Johannes de Zwaan archive

 Fonds
Identifier: ubl190
Abstract in Dutch

Archief van Johannes de Zwaan (1883-1957), hoogleraar godgeleerdheid in Groningen en Leiden, met persoonlijke stukken, correspondentie, wetenschappelijke aantekeningen en teksten van verhandelingen betreffende godgeleerdheid en dossiers over zijn politieke en maatschappelijke activiteiten.Abstract in English

Papers of Johannes de Zwaan (1883-1957), professor of theology at the universities of Groningen and Leiden, containing personal papers, correspondence, scholarly notes and texts of articles regarding theology, and files about his political and social activities.

Dates: bulk ca. 1883-1957

Theodorus Groenhout collection

 Collection
Identifier: ubl133
Abstract in Dutch

Bibliotheek van Theodorus Groenhout (ca. 1640-1716), pastoor te Edam (1665), Limmen (1680) en Noordwijk (1691)Abstract in English

Library of Theodore Groenhout (ca. 1640-1716), roman catholic priest in Edam (1665), Limmen (1680) and Noordwijk (1691)

Dates: 1487-1716, bulk Zestiende en zeventiende eeuw

William Brede Kristensen archive

 Fonds
Identifier: ubl182
Abstract in Dutch

Archief van William Brede Kristensen (1867-1953), Leids hoogleraar godsdienstgeschiedenis, met persoonlijke stukken, correspondentie, wetenschappelijke aantekeningen en teksten van verhandelingen betreffende godgeleerdheid, en collegedictaten.Abstract in English

Papers of William Brede Kristensen (1867-1953), professor of history of religion at Leiden University, containing personal papers, correspondence, scholarly notes and texts of articles regarding theology, and lecture notes.

Dates: bulk ca. 1890-1953

Abraham Kuenen archive

 Fonds
Identifier: ubl193
Abstract in Dutch

Archief van Abraham Kuenen (1828-1891), Leids hoogleraar godgeleerdheid en een van de leidende figuren van de moderne richting binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, met correspondentie, collegedictaten en aantekeningen voor zijn eigen colleges, wetenschappelijke aantekeningen en teksten van verhandelingen en toespraken over godgeleerdheid (met name het Oude Testament).Abstract in English

Papers of Abraham Kuenen (1828-1891), professor of theology at Leiden University and one of the leading persons of the modernist movement in the Dutch-Reformed Church, containing correspondence, lecture notes, scholarly notes for his own lectures and texts of articles and addresses regarding theology (especially the Old Testament).

Dates: bulk ca. 1850-1891

Archive of the Legatum Stolpianum

 Fonds
Identifier: ubl017
Abstract in Dutch

Archief van de curatoren van het Legatum Stolpianum. Het archief (416 nummers) bestrijkt de periode 1753-2001 en bevat ingestuurde prijsantwoorden in handschrift, correspondentie, financiële administratie en varia.Abstract in English

Archive of the curators of the Legatum Stolpianum. The archive (416 items) covers the period 1753-1960 and contains submitted entries to the prize competition in manuscript, correspondence, financial administration and varia.

Dates: 1753-2001, bulk 1754-1787

Kornelis Heiko Miskotte archive

 Fonds
Identifier: ubl029
Abstract in Dutch

Persoonlijk archief van Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976), Leids hoogleraar godgeleerdheid vanwege de Nederlands Hervormde Kerk (dogmatiek, theologische ethiek, kerkrecht, zendingswetenschap) in de periode 1945-1959.Abstract in English

Personal archive of Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976), professor of theology at Leiden (dogmatics, theological ethics, church law, missionary science) in the period 1945-1959.

Dates: unknown

Collection of the Remonstrants Seminarie

 Collection
Identifier: ubl019
Abstract in Dutch

De bibliotheek van het Remonstrants Seminarie bevat ca. 5.000 drukken en ca. 220 handschriften verzameld ten behoeve van de predikantenopleiding van de Remonstrantse Broederschap.Abstract in English

The library of the Remonstrant Seminar contains c. 5.000 printed works and ca. 220 manuscripts collected pertaining to the history of the Remonstrant Brotherhood and the education of its ministers.

Dates: 1482-21e eeuw, bulk 16e-21e eeuw

Karel Hendrik Roessingh archive

 Fonds
Identifier: ubl186
Abstract in Dutch

Archief van Karel Hendrik Roessingh (1886-1925), Leids hoogleraar godgeleerdheid, met aantekeningen voor colleges, lezingen, toespraken en verhandelingen op het terrein van de godgeleerdheid.Abstract in English

Papers of Karel Hendrik Roessingh (1886-1925), professor of theology at Leiden University, containing notes for lectures, conferences, speeches, courses and studies regarding theology.

Dates: bulk ca. 1910-1925

Gerhard Sevenster archive

 Fonds
Identifier: ubl319
Abstract in Dutch

Archief van Gerhard Sevenster (1895-1985), vanaf 1921 predikant en vanaf 1933 hoogleraar te Leiden. Het archief heeft betrekking op beide functies en bevat grotendeels preken, (college)dictaten en aantekeningen.Abstract in English

Archive of Gerhard Sevenster (1895-1985), minister from 1921 and professor in Leiden from 1933. The archive covers both occupations and contains mostly sermons, lecture notes and work documents.

Dates: 1923-1967