Skip to main content

Latin literature, Medieval and modern

 Subject
Subject Source: Fast

Found in 3 Collections and/or Records:

Anna Frank-van Westrienen collection

 Collection
Identifier: ubl177
Abstract in Dutch

Verzameling oude drukken meest betreffende het leren van Latijn en embleemboeken.Abstract in English

Collection of rare books, for the greater part dealing with how to learn Latin and emblem books.

Dates: 1517-1698, bulk 16de-17de eeuw

Justus Lipsius archive and collection

 Fonds
Identifier: ubl023
Abstract in Dutch

Collectie bijeengebracht door Justus Lipsius (1547-1606), classicus, Leids hoogleraar geschiedenis en rechten 1578-1591. Bevat 60 handschriften (waaronder 25 middeleeuwse codices, collaties en aantekeningen van Lipsius en door hem ontvangen brieven), alsmede 59 geannoteerde drukken.Abstract in English

Collection gathered by Justus Lipsius (1547-1606), classicist, professor of history and law at Leiden University from 1578 to 1591, consisting of 60 manuscripts (including 25 medieval codices, collations and annotations by Lipsius en letters received by Lipsius), and annotated books.

Dates: 1e kwart 9e eeuw - 1606

Isaac Vossius collection

 Collection
Identifier: ubl024
Abstract in Dutch

Verzameling drukken en handschriften bijeengebracht door Isaac Vossius (1618-1689), klassiek filoloog en verzamelaar.Abstract in English

Collection of printed books and manuscripts gathered by Isaac Vossius (1618-1689), classical philologist and collector.

Dates: 5th to 17th century