Skip to main content

Church history

 Subject
Subject Source: Fast

Found in 8 Collections and/or Records:

Collection of charters from Amsterdam convents (MNL)

 Fonds
Identifier: ubl253
Abstract in Dutch Deze collectie bevat charters betreffende de volgende Amsterdamse kloosters: - 1. Begijnhof. – 2 Clarissen. – 3. Kartuizers van St. Andries Ter zaliger haven. – 4. Minderbroeders-Observanten. – 5. St. Agnieten (Agnes). – 6. St. Catharina. – 7.St. Lucien. – (Lucia). – 8. St. Margriet (Margaretha). – 9. St. Maria Magdalena (op het Spui). – 10. St. Paulus. – 11. Overige instellingen. – 12. Particulieren. De meeste charters hebben betrekking op het transport van onroerend goed en renten, vaak in geval van intrede in een klooster en in één geval betreffende een geschil hierover. Andere hebben betrekking op de verlening van privileges aan kloosters, geschillen tussen kloosters, geschillen over de oprichting van kloosters en de disciplinering van de Derde Orde van St. Franciscus. Abstract in English This collection contains deeds of the following convents in Amsterdam: - 1. Beguinage. – 2 Clares. – 3. Carthusians of St. Andrew “Ter zaliger haven”. – 4. Franciscan Friars. – 5. St. Agnes’ Convent. – 6. St. Catharine’s Convent. – 7. St. Lucy’s Convent. – 8. St. Margaret’s Convent. – 9. St. Mary Magdalene’s Convent (at Spui). – 10. St....
Dates: 1371 - 1704

Henri Jacques Couvée collection

 Collection
Identifier: ubl104
Abstract in Dutch

Verzameling boeken, geschonken door de predikant H.J. Couvée, voornamelijk op het gebied van theologie en godsdienstgeschiedenis, in het bijzonder van het protestantisme in Nederland en de omringende landen



Abstract in English

Collection books, given by H.J. Couvée, mainly in the field of theology and the history of religion, esp. the history of protestantisme in the Netherlands and neighbouring countries.

Dates: bulk 16e-20e eeuw

Edam priest library

 Fonds
Identifier: ubl280
Abstract in Dutch

Bibliotheek van de rooms-katholieke statie, later parochie, Sint Nicolaas te Edam.



Abstract in English

Library of the roman catholic priests in the town of Edam.

Dates: 1473-1946, bulk 16e-18e eeuw

Theodorus Groenhout collection

 Collection
Identifier: ubl133
Abstract in Dutch

Bibliotheek van Theodorus Groenhout (ca. 1640-1716), pastoor te Edam (1665), Limmen (1680) en Noordwijk (1691)



Abstract in English

Library of Theodore Groenhout (ca. 1640-1716), roman catholic priest in Edam (1665), Limmen (1680) and Noordwijk (1691)

Dates: 1487-1716, bulk Zestiende en zeventiende eeuw

Langeraar parish library

 Collection
Identifier: ubl196
Abstract in Dutch

Bibliotheek van de statie, later parochie, Sint-Adrianus te Langeraar.



Abstract in English

Library of the roman catholic priests in the village of Langeraar, near Leiden.

Dates: 1517-1988, bulk Zestiende en zeventiende eeuw

Nieuwkoop parish library

 Collection
Identifier: ubl274
Abstract in Dutch

Bibliotheek van de rooms-katholieke statie, later parochie, O.L.V. Hemelvaart te Nieuwkoop (Z.H.)



Abstract in English

Library of the roman catholic priests in the village of Nieuwkoop (province South-Holland)

Dates: 1515-1748, bulk 16e-17e eeuw

Collection of the Remonstrants Seminarie

 Collection
Identifier: ubl019
Abstract in Dutch

De bibliotheek van het Remonstrants Seminarie bevat ca. 5.000 drukken en ca. 220 handschriften verzameld ten behoeve van de predikantenopleiding van de Remonstrantse Broederschap.



Abstract in English

The library of the Remonstrant Seminar contains c. 5.000 printed works and ca. 220 manuscripts collected pertaining to the history of the Remonstrant Brotherhood and the education of its ministers.

Dates: 1482-21e eeuw, bulk 16e-21e eeuw

Collection of charters from Saint Agnes Nunnery, Emmerik, and Saint Ursula Nunnery, Neder-Elten (MNL)

 Fonds
Identifier: ubl261
Abstract in Dutch

Het St. Agnietenklooster in Emmerik en het St. Ursulenklooster in Neder-Elten – vrouwenkloosters van de broeders en zusters van het Gemene Leven – hebben bestaan van respectievelijk 1419-1811 en 1427-1613, en waren uiteindelijk aangesloten bij de orde van de reguliere kanunnikessen van St. Augustinus (augustinessen). In 1613 werd het St. Ursulenklooster geïncorporeerd in het St. Agnietenklooster. Hun archieven bestaan voor het grootste deel uit charters over de goederen en rechten.



Abstract in English

The nunneries of St. Agnes in Emmerich and St. Ursula in Nieder-Elten (Germany) – convents of the Brethren and Sisters of the Common Life – have existed from 1419-1811 and 1427-1613, and were ultimately connected to the Order of the Canonesses Regular of St. Augustine. In 1613 St. Ursula’s Convent was incorporated in St. Agnes’ Convent. Their archives contain predominantly deeds regarding properties and rights.

Dates: (1384)1419-1790 (St. Agnietenklooster) en (1340)1427-1613 (St. Ursulenklooster)