Skip to main content

Comparative linguistics

 Subject
Subject Source: Fast

Found in 1 Collection or Record:

Nicolaas van Wijk archive and collection

 Fonds
Identifier: ubl046
Abstract in Dutch

Collectie en archief van Nicolaas van Wijk (1880-1941), Leids hoogleraar Balto-Slavische talen. De boeken gaan voor het merendeel over de Balto-Slavische letteren, met nadruk op de historische taalkunde van de Slavische talen en de Russische en Poolse literatuur. Het archief bevat persoonlijke stukken, correspondentie, stukken betreffende commissie- en verenigingswerk, manuscripten van publicaties, teksten van lezingen, fichiers en aantekeningen betreffende middelnederlandse letterkunde, slavistiek en algemene taalwetenschap.Abstract in English

Collection and archive of Nicolaas van Wijk (1880-1941), professor of Balto-Slavic languages at Leiden University. The books are mostly on Balto-Slavic literature, and with a focus on the historical linguistics of the Slavic languages and the Russian and Polish literature. The archive contains personal papers, correspondence, papers regarding his activities in societies and commissions, manuscripts of publications, card-indexes, scholarly notes regarding Middle Dutch studies, Slavonic studies and general linguistics.

Dates: 1803-1980, bulk ca. 1900-1941