Skip to main content

Publishers and publishing

 Subject
Subject Source: Fast

Found in 5 Collections and/or Records:

Archive of Bohn Stafleu Van Loghum

 Fonds
Identifier: ubl317
Abstract in Dutch

Archief van uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum en die van haar voorgangers Bohn, Scheltema & Holkema te Utrecht, Samsom Stafleu te Alphen aan den Rijn en Van Loghum Slaterus te Deventer.Abstract in English

Archive of publishing house Bohn Stafleu Van Loghum and those of its predecessors Bohn, Scheltema & Holkema in Utrecht, Samsom Stafleu in Alphen aan den Rijn en Van Loghum Slaterus in Deventer.

Dates: 1929-2001, bulk 1990-2001

Erven F. Bohn archive

 Fonds
Identifier: ubl012
Abstract in Dutch

Archief (ca. 35 meter) van uitgeverij De Erven F. Bohn te Haarlem; ca. 2250 gedrukte werken.Abstract in English

Archives (c. 35 metres) of the publishing house De Erven F. Bohn at Haarlem; ca. 2250 printed books.

Dates: 1759-1969

A.C. Kruseman archive (MNL)

 Fonds
Identifier: ubl079
Abstract in Dutch

Archief van de Haarlemse uitgever A.C. Kruseman (1818-1894), bestaande uit correspondentie met auteurs, vertalers etc. en manuscripten die door Kruseman werden uitgegeven, in totaal 167 nummers (LTK 1238-1290, 1389-1510, 1679, 1795).Abstract in English

Archive of the Haarlem publisher A.C. Kruseman (1818-1894), consisting of manuscripts, correspondence with authors, translators etc. and manuscripts of works published by Kruseman, in all 167 items (LTK 1238-1290, 1389-1510, 1679, 1795)

Dates: 1840-1881

Archive of Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V.

 Fonds
Identifier: ubl007
Abstract in English

Het archief van de firma A.W. Sijthoff, drukkerij en uitgeverij te Leiden, bevat onder meer financiƫle en andere bedrijfsmatige administratie, directie-correspondentie en brieven van auteurs uit het fonds.Abstract

The archives of A.W. Sijthoff's publishing and printing firm, which was based at Leiden. It contains the company's financial administration, the correspondence of the board of directors and letters from authors.

Dates: 1850-1981

Cornelis Hendrik van Schooneveld archive

 Fonds
Identifier: ubl006
Abstract in Dutch

Persoonlijk archief van C.H. van Schooneveld (1921-2003), hoogleraar slavistiek. De collectie bevat duizenden dossiers in verband met zijn werk in de jaren 1953-1982 als redacteur van drie wetenschappelijke reeksen van de voormalige Haagse uitgeverij Mouton & Co. Daarnaast bevat de collectie o.m. de beroepsmatige correspondentie die Van Schooneveld heeft gevoerd als hoogleraar Slavische talen aan achtereenvolgens de universiteiten van Leiden, Stanford en Indiana (Bloomington).Abstract in English

Private archive of C.H. van Schooneveld, (1921-2003), professor of Slavic studies. The collection consists of thousands of files concerning his editorial work in 1953-1982 on three scientific series published by the former The Hague publisher Mouton & Co. Additionally, the collection also contains the correspondence written by Van Schooneveld during his position as professor of Slavic Studies at Leiden University, the University of Stanford and the University of Indiana (Bloomington), respectively.

Dates: 1952-2003